Vidzemes bibliotēku idejas:

 1. Alūksne apaļos skaitļos, izstāde (Alūksnes pilsētas bibliotēka)
 2. Dzeja uz trotuāra (2014) / Dzeja Alūksnes ezera atspulgos (2015), dzejas dienas (Alūksnes pilsētas bibliotēka)
 3. Internets – draugs vai ienaidnieks, filmiņa jaunāko klašu skolēniem par drošību internetā (Alūksnes pilsētas bibliotēka)
 4. Zudušais laikā, novadpētniecības konkurss (Alūksnes pilsētas bibliotēka)
 5. Eiropas Brīvprātīgais darbs ienāk bibliotēkā! (Gulbenes novada bibliotēka)
 6. Runča Misiņa lasīšanas stacijas + Lasīšanas svētki kopā ar runci Misiņu (Gulbenes novada bibliotēka)
 7. Skatuves runas konkurss, veltīts A. Eglīša simtgadei, un Dzejas pasākums: “Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur” /A. Eglītis/ (Madonas novada bibliotēka)
 8. Skatuves runas konkurss un novadpētniecības konference, veltīta B. Martuževas dzejai – “Vijoles stīga, zemeņu stīga, zem saules pasaule simtskanīga” /B. Martuževa/ (Madonas novada bibliotēka)
 9. Projekts “Mijiedarbība un mērogs: autors – lasītājs – aktieris – mākslinieks” – Dzejas dienu pasākums Madonā – “Pasaules ceļos sasildīs Tevi viens vārds!” /L. Briedis/ (Madonas novada bibliotēka)
 10. Madonas novada bibliotēkas informatīvā telts pilsētas svētkos (Madonas novada bibliotēka)
 11. Pastaigā pa Valku, spēle un pārgājienu maršruti (Valkas novada Centrālā bibliotēka)
 12. No bibliotekāru stāstiem līdz Vidzemes stāstnieku festivālam (Valmieras bibliotēka + Mazsalacas pilsētas bibliotēka)
 13. Manas dzimtas stāsts par Valmieru, konkurss skolēniem Valmieras bibliotēka)
 14. Lasi un tev sekos, EIFL atbalstīts projekts pusaudžu lasīšanas motivācijai (Valmieras bibliotēka)
 15. Kā izstāstīt stāstus, ja izstādes stendā maz vietas (Ēveles pagasta/skolas bibliotēka)
 16. Bērnu literatūras maģija, jauno literatūras talantu konkurss (Dikļu bibliotēka)

Latgales bibliotēku idejas:

 1. Dokumentu un failu koplietošanas sistēma (Balvu Centrālā bibliotēka)
 2. Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāze (Balvu Centrālā bibliotēka)
 3. Mana pilsēta Balvi, galda spēle (Balvu Centrālā bibliotēka)
 4. TEREMOK, leļļu teātris (Ludzas novada Istras pagasta bibliotēka)
 5. Multimediji bibliotēkas publicitātei (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 6. Starptautiskā “Dzīvā bibliotēka” (Rēzeknes Centrālā bibliotēka)
 7. Projekts ELRII-359 “Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” / “FORGET A HURRY” (Kārsavas novada, Viļānu novada un Šlisselburgas (Krievija) pilsētas pašvaldības iesaistoties šo pašvaldību publiskajām bibliotēkām)
 8. Brīvdienas bez garlaicības, klubiņš (Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte”)
 9. Skaistā vasara bibliotēkā, lasītveicināšanas programma vasaras brīvdienās (Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles)
 10. Adventes lasījumi, labdarības akcija (Latgales Centrālā bibliotēka un filiāles)
 11. Radošās darbnīcas “Lasītājs lasītājam” kolekcija (lasītāju radošie meklējumi dzejā un prozā) (Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka)

Zemgales bibliotēku idejas:

 1. Adītāju diena Bārbelē (Vecumnieku novada Bārbeles pagasta Bārbeles bibliotēka)
 2. Pūcēnu skoliņa (Bauskas bērnu bibliotēka)
 3. Shelfijs, grāmatu klubs (Bauskas Centrālā bibliotēka)
 4. Divi krasti, jauno mākslinieku plenērs (Bauskas novada Brunavas pagasta bibliotēka)
 5. Māksla cauri gadsimtiem… (Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka)
 6. Vizuālās mākslas plenērs veltīts gleznotāja Teodora Karaša simtgadei (Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka)
 7. Kartona kārba pārtop gleznā (Bauskas novada Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka)
 8. Turi vingru prātu un rumpi (Iecavas novada Zorģu bibliotēka)

Kurzemes bibliotēku idejas:

Rīgas bibliotēku idejas:

 1. “Iet līdzi laikam” – inovatīvas grāmatas redzes invalīdiem, t.sk., bērniem (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)
 2. “Iepazīsti sabiedrību, kurā dzīvo” – bibliotēkas piedāvātās praktiskās nodarbības ekskursantiem ar Braila rakstu, kā arī brīvdabas pasākumi ar informāciju Brailā (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)
 3. “Aklais randiņš ar grāmatu” – īpaša un noslēpumaina pieeja grāmatu izvēlei (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)
 4. 2015. gada veiksmes stāsts – projekts “Dialogs.Bilingvāls” (Rīgas Centrālā bibliotēka)

Pierīgas bibliotēku idejas:

 1. Bulduru bibliotēka bērniem un pusaudžiem! Īpašā telpa LAPOTAVA (Bulduru bibliotēka)

Vidzemes bibliotēku idejas:

 1. Sadarbība ar Latvijas Pūču izpētes biedrību (Pļaviņu bērnu bibliotēka)
 2. Puzles ar senajām Gulbenes fotogrāfijām (Gulbenes novada bibliotēka)
 3. Novadpetniecība caur stāstiem (Valmieras bibliotēka)
 4. Inovācijas Valmieras integrētajā bibliotēkā (Valmieras bibliotēka)
 5. Radošo sapņu forums bibliotēkā (Valmieras bibliotēka)
 6. Lasīsim kopā ar suni! (Valmieras bibliotēka)
 7. Mūsdienīga vide – iedvesma jauniem pakalpojumiem (Limbažu Galvenā bibliotēka)
 8. Bibliotēkas vizuālās reklāmas noformējums (Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka)
 9. Es dzīvoju bibliotēkā! (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 10. Radošās dienas Gulbenes novada Daukstu pagastā (Gulbenes novada Daukstu pagasta bibliotēka)
 11. Tikšanās vieta – bibliobuss (Ogres Centrālā bibliotēka)
 12. Datorapmācības senioriem (Gulbenes novada bibliotēka)
 13. Izstādes par novadniekiem uz planšetēm (Praulienas pagasta bibliotēka)
 14. Ģimeņu vakari bibliotēkā un citas aktivitātes (Madonas novada bibliotēka)

Latgales bibliotēku idejas:

 1. Preiļu novada interaktīva spēle (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 2. UNESCO tīkla “Stāstu bibliotēkas” aktivitāte “Stoustu kule” (“Stāstu maiss”) (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 3. Foto kolāža (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 4. Preiļu Galvenās bibliotēkas prezentācijas materiāli (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 5. Mūsu sapņu bibliotēka (Riebiņu novada centrālā bibliotēka)

Zemgales bibliotēku idejas:

 1. Bibliotēkas vieta vietējā kopienā (Jelgavas reģiona bibliotēkas)
 2. Biznesa bibliotēka un tās aktivitātes (Bauskas Centrālā bibliotēka)

Kurzemes bibliotēku idejas:

 1. Punktainā lasīšana, lasīšanas veicināšanas programma (Padures pagasta bibliotēka)
 2. Starpbibliotēku intelektuālā spēle “Grāmatu risks” (Pelču bibliotēka un Skrundas Bērnu bibliotēka)
 3. Dižkoka popularizējošs pasākums plenērs radošā gaisotnē “Ciemgaļu mežābeles performance” (Turlavas pagasta bibliotēka)
 4. Dzejas dienu karuselis (Zirņu pagasta bibliotēka)
 5. Lekcijas bibliotēkā par ģeopolitiku un citiem jautājumiem (Brocēnu pašvaldības bibliotēka)
 6. Kursīšu bibliotēka – attiecības, sadarbība, kopiena (Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs)
 7. Galda spēļu maratons (Nīgrandes pagasta Kalnu bibliotēka)
 8. Novadpētniecības pasākumu cikls “Iepazīstam novada ļaudis” (Saldus pilsētas bibliotēka)
 9. Ceļojošās novadpētniecības izstādes (Saldus pilsētas bibliotēka)
 10. Radoši tematiskie pasākumi bērniem (“trīs vienā”) (Saldus pilsētas bibliotēka)
 11. Veiksmes stāsti novada bibliotēkās (Saldus pilsētas bibliotēka)
 12. Māksla. Bibliotēka (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka)
 13. Ventspils bibliotēku struktūrvienību lielākie pasākumi un jaunumi, apmācību aktualitāte un radošo darbnīcu izveide (Ventspils bibliotēka)
 14. Mana novada pieturzīmes, ceļojoša novadpētniecības izstāde (Salaspils novada bibliotēka)

Rīgas bibliotēku idejas:

 1. Mūsu idejas ir citu iespējas (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)

Pierīgas bibliotēku idejas:

 1. Mini un atrodi sev grāmatu! (Stopiņu novada Sauriešu bibliotēka)
 2. Izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli” (Salaspils novada bibliotēka)

Vidzemes bibliotēku idejas:

 1. Interaktīva spēle “Grāmatas runā ar Tevi” (Gulbenes novada bibliotēka)
 2. Brīvprātīgas darbs Gulbenes novada bibliotēkā (Gulbenes novada bibliotēka)
 3. Krāsojamā grāmata “Gulbenes novada pērles” (Gulbenes novada bibliotēka)
 4. Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem (Gulbenes novada bibliotēka)
 5. Dzejas slams bērniem (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 6. Auto foto orientēšanās sacensības visai ģimenei “Literārās Cēsis” (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 7. Ģimeņu rīti bibliotēkā (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 8. Fotokonkursi: “Aiz grāmatas vāka” un “Tikumu medības” (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 9. Izstāžu cikls “Cauri gadsimtiem” (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 10. StarpPLAUKTISKAIS ģimeņu rallijs (Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa)
 11. Mobilais vides spēļu komplekts “Spēlē un zini” (Madonas novada bibliotēka)
 12. Ieraugi grāmatu citā gaismā! (Ogres Centrālā bibliotēka)
 13. Akcijas bibliotēkā (Valkas novada centrālā bibliotēka)
 14. CreaTeams in Library (Radošās komandas bibliotēkā) (Valmieras bibliotēka)
 15. Stāstu konkurss skolēniem “Manas dzimtas stāsts” (Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa)

Latgales bibliotēku idejas:

 1. Digitālais ģimenes aktivitāšu centrs NetworkDigihub (Latgales Centrālā bibliotēka)
 2. Dzejas dienas Ludzā (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 3. Pašgatavotās literārās spēles – lasīšanas veicināšanas un lietderīga brīvā laika pavadīšanas veids Balvu Centrālajā bibliotēkā (Balvu Centrālā bibliotēka)
 4. Novadpētniecības viktorīna par Preiļu pilsētu (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 5. Pašu veidotās spēles (Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa)

Zemgales bibliotēku idejas:

 1. Mainot bibliotēkas, mainām sabiedrību (Bauskas reģiona bibliotēkas)
 2. Esi moderns – izvēlies bibliotēku! (Dobeles novada bibliotēkas)
 3. Citāda pieeja bibliotēkas jaunumu un datubāzu popularizēšanai (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 4. Radošie darbi caur datubāzu prizmu (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 5. Dzejas dienu Jelgavā atspoguļojums (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 6. E. Ādamsons un Jelgava (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 7. Izglītojošas aktivitātes Jelgavas novada bibliotēkās (Jelgavas un Jelgavas novada bibliotēkas)

Kurzemes bibliotēku idejas:

 1. Interaktīvas nodarbības ar novadpētniecības materiāliem (Kuldīgas Galvenā bibliotēka)
 2. Varavīksne rada un stāsta (Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiālbibliotēka “Varavīksne”)
 3. Talsu ideju mēriņš (Talsu Galvenā bibliotēka, Talsu bērnu bibliotēka, Laidzes bibliotēka, Sabiles bērnu bibliotēka, Pastendes bibliotēka)
 4. Stāstu tēmas (Gāliņciema bibliotēka)
 5. Stāsts pret stāstu (Pārventas bibliotēka)
 6. 3D pildspalvu radošā darbnīca (Ventspils bibliotēka)

Sadarbības partneru idejas:

 1. Atnāc un iepazīsti “Burtošanas čempionātu”, “Ventiņ DOMINO” un galda spēli “Vides erudīts” (IK Kurland Woodcake jeb Kokmaizītes)
 2. Mūsu mazā bibliotēka: satiksim bērnu grāmatu autorus un ilustratorus (Izdevniecība “Liels un mazs” un piecas citas Eiropas valstu izdevniecības)
 3. “Valodas vingrotava” ar letonika.lv (SIA Tilde)

Rīgas bibliotēku idejas:

 1. Latvijas Neredzīgo bibliotēka ēterā (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)
 2. Digitālā bibliotēka (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)
 3. Grāmata kā leļļu teātris (Latvijas Neredzīgo bibliotēka)

Pierīgas bibliotēku idejas:

 1. Vieta manā novadā. Virtuālā izstāde (Salaspils novada bibliotēka un 17 Pierīgas novadu publiskās bibliotēkas)

Vidzemes bibliotēku idejas:

 1. Izlaušanās spēle “Dzejas detektīvs” (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 2. Sekojot pavedieniem 2 (Gulbenes novada bibliotēka)
 3. Grāmatu kaste (Rankas pagasta bibliotēka)
 4. Zinātnisko eksperimentu diena (Daukstu pagasta bibliotēka)
 5. Attālināts tematiskais rīts PII (Valmieras integrētā bibliotēka)
 6. Virtuālais bibliotekārs – video pamācības (Valmieras integrētā bibliotēka)
 7. Virtuāla ekskursija bibliotēkā (Valmieras integrētā bibliotēka)
 8. Bibliotēkas dzimšanas dienas svinības tiešsaistē (Valmieras integrētā bibliotēka)
 9. “Facebook” tiešraide par e-pakalpojumiem (Valmieras integrētā bibliotēka)
 10. Attālināta mācību nodarbība par bibliotēku, muzeju un arhīvu (Valmieras integrētā bibliotēka)
 11. Tiešsaistes kursi bibliotekāriem “Google Classroom” platformā (Valmieras reģiona bibliotekāri)
 12. Attālinātā grāmatu priekšā lasīšana (Zilākalna pagasta bibliotēka)
 13. Pavasara Lielā diena. Muzikāls sveiciens pavasara saulgriežos (Rūjienas pilsētas bibliotēka)
 14. Interaktīvā grīda (Lauberes pagasta bibliotēka)
 15. Ikšķiles bibliotēka iedvesmo (Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka)
 16. Konkursi, programmēšana, publicitāte (Ogres Centrālā bibliotēka)
 17. Lasītāju kartes evolūcija (Madonas bibliotēka)
 18. Dalies draudzīgi (Ērgļu novada Jumurdas bibliotēka)
 19. Sargāt pagātni rītdienai (Cesvaines novada Kraukļu bibliotēka)

Latgales bibliotēku idejas:

 1. Pilsoniskās sabiedrības piederības sajūtas un identitātes stiprināšana Latvijas austrumu pierobežā (Krāslavas novada centrālā bibliotēka, Krāslavas novada Piedrujas pagasta bibliotēka)
 2. Bibliopols (Latgales Centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas)
 3. Tētis bibliotēkas džungļos (Latgales Centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas)
 4. Adventes lasījumi (Latgales Centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas)
 5. Daugavpils 745 videoapsveikums (Latgales Centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas)
 6. Video darbnīca (Zebrenes bibliotēka)
 7. Novadpētniecības viktorīna (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 8. Rubrika #Ludzasvēsture “Facebook” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 9. Rubrika #grāmatplaukts “Facebook” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 10. Fotokonkurss “Es un grāmata” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 11. Periodikas un grāmatu apskati “Facebook” (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 12. Jauno grāmatu video apskats (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 13. Dzīvā grāmata (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 14. Āra atklātās nodarbības bērniem (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka)
 15. Senlietu krātuve (Goliševas pagasta bibliotēka)
 16. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana (Pušmucovas pagasta bibliotēka)
 17. Avīzes otrā elpa (Zilupes pilsētas bibliotēka)
 18. Telpas noformēšana kopā ar bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem (Zilupes pilsētas bibliotēka)
 19. Radošās darbnīcas (Zilupes pilsētas bibliotēka)
 20. Komanda (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 21. Bibliotēka iesaka (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 22. Ieteikumi audzināšanas darbam (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 23. Droša interneta nedēļa (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 24. Viktorīna “Kas? Kur? Kad?” (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 25. Lasītāju daiļrade (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 26. Pamudinājumi (Daugavpils būvniecības tehnikuma bibliotēka)
 27. Es mīlu Tevi, bibliotēka! (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 28. Jubilejas grāmata (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 29. Ceļojums pa Preiļiem (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 30. Interaktīvās spēles (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 31. Spēles un viktorīnas virtuāli (Preiļu Galvenā bibliotēka)
 32. Bruģa stāsts par pilsētu Latgales sirdī – dzejā un vēlējumos (Rēzeknes Centrālās bibliotēkas)
 33. Mākslas plenērs (Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa)
 34. Pavasara stādu tirdziņš (Līvānu novada Centrālās bibliotēka)
 35. Escape room Boņuks (Rožupes bibliotēka)

Zemgales bibliotēku idejas:

 1. Izstāde balkona stiklos (Dobeles novada Centrālā bibliotēka)
 2. Magnetolas lietotājiem ar redzes grūtībām (Dobeles novada Centrālā bibliotēka)
 3. Žurnālu reklāma (Dobeles novada Centrālā bibliotēka)
 4. Ceļojumā ar fotogrāfiju (Auces pilsētas bibliotēka)
 5. Sirds siltuma darbnīca (Jaunbērzes bibliotēka)
 6. Digipulkstenis (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 7. Irbes izlase (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 8. Publikāciju sērija (Jelgavas pilsētas bibliotēka)
 9. Interaktīvā izstāde “Dārgumi Latvijas zemes dzīlēs” (Bērnu un jauniešu bibliotēka “Zinītis”)
 10. Mazā pūķa Kokosrieksta šķēršļu stafete bērniem (Zaļenieku pagasta bibliotēka)
 11. Gleznošanas svētki (Vilces pagasta bibliotēka)
 12. Šūlmaņu dzimtas hronika (Ūziņu bibliotēka)
 13. Pasaku video lasījumi (Pārlielupes bibliotēka)
 14. Darīt neticamo – Darīt kopā! (Bauskas Centrālā bibliotēka)
 15. Darīt neticamo – Darīt pašiem! (Bauskas Centrālā bibliotēka)
 16. Darīt neticamo – Darīt vairāk! (Bauskas Centrālā bibliotēka)
 17. Darīt neticamo – Iet uz priekšu! (Bauskas Centrālā bibliotēka)
 18. Zaķu grāmata (Jēkabpils Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa)
 19. Novadpētniecība Leimaņu pagastā (Jēkabpils novada Leimaņu bibliotēka)

Kurzemes bibliotēku idejas:

 1. Lasi ar garšu (Ventspils Galvenā bibliotēka, Ventspils Pārventas bibliotēka)
 2. BJVŽ reklāmas video (Ventspils Bērnu bibliotēka, Ventspils Pārventas bibliotēka)
 3. Savējie sapratīs (Jūrkalnes bibliotēka)
 4. Bibliotekārā stunda “Klusā stunda bibliosnapā” (Kuldīgas Galvenā bibliotēka)
 5. Interaktīvais pārgājiens “Ūdens Kuldīgā” (Kuldīgas Galvenā bibliotēka)
 6. Dzejstaiga (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka)
 7. Logstaiga (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka)
 8. Atmiņstaiga (Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka)

Vidzemes bibliotēku idejas:

 1. Cēsu Centrālās bibliotēkas vizuālā identitāte (Cēsu Centrālā bibliotēka)
 2. Superspēju Bingo (Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa)
 3. Zināšanas izgaismo! (Gulbenes novada bibliotēka)
 4. Sēklu lolotāju un sēklu apmaiņas punkts Kalsnavā (Kalsnavas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Madonas novada bibliotēku)
 5. Andreja Eglīša grāmatas “Ticībai un gaismai” izdevums (Madonas novada bibliotēka)
 6. Interaktīva izstāde “Laikrakstu vēsture Madonā un tuvākajā apkārtnē” (Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar Madonas un Varakļānu novada publiskajām bibliotēkām)
 7. Literārā orientēšanās spēle “Rakstnieku ielas Madonā 2” (Madonas novada bibliotēka)
 8. Madona epizodēs (Madonas novada bibliotēka)
 9. Dzejas dienu akcija “Sirds uz perona” (Madonas novada bibliotēka)
 10. Sarunu vakari “Melnraksti. Tīrraksti” (Madonas novada bibliotēka)
 11. Izstāde “Madonas vārds tavās mājās” (Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar novada pašvaldību)
 12. Interaktīvā izstāde “Madona: Bibliotēkas adreses” (Madonas novada bibliotēka)
 13. Video sveiciens svētkos – Latvijas valsts prezidentu vizītes Madonā (Madonas novada bibliotēka)
 14. Lasīšanas piedzīvojumi Ogrē (lasīšanas veicināšanas programma “Lasītrosme”  un literārā fotoorientēšanās “Mana raibā ģimene”) (Ogres Centrālā bibliotēka)
 15. Kā neapjukt informācijas okeānā? (Valmieras bibliotēka)
 16. “Google Classroom” bibliotēkās (Valmieras bibliotēka)

Latgales bibliotēku idejas:

 1. Novadmācības stundas (Balvu Centrālā bibliotēka)
 2. Interaktīvas spēles novadpētniecībā aplikācijā “Actionbound” (Balvu Centrālā bibliotēka)
 3. Kamišibai: lasīšanas veicināšanas pieredze un stāstīšanas prieks (Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka)
 4. Papīra leļļu teātris “Ieklausies grāmatas stāstā!” (Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka “Zīlīte”)
 5. Caur spēli uz grāmatu (Ludzas novada bibliotēka)

Zemgales bibliotēku idejas:

 1. Visu, ko darām, darām paši! (Bauskas novada bibliotēkas)
 2. Grāmatu varoņi 3D origami tehnikā (Dobeles novada Centrālā bibliotēka)
 3. Bibliotēkas leļļu teātris (Jelgavas pilsētas bibliotēka un filiālbibliotēkas)
 4. Interaktīvā spēle “Irbes piedzīvojumi bibliotēkā” (Jelgavas pilsētas bibliotēka)

Kurzemes bibliotēku idejas:

 1. Virtuālā tūre “Kuldīgas ebreju vēsture digitālajā vidē” (Kuldīgas Galvenā bibliotēka)
 2. Ziedonis un Tukums (Tukuma bibliotēka)
 3. No grāmatas līdz virtuālajai realitātei (Ventspils bibliotēka)
 4. Literārā viktorīna; “Bookface” izaicinājums (Ventspils bibliotēka)
 5. Nodarbība “Pats sev klaviermeistars” (Ventspils bibliotēka)