Sekcijas vadītāja:

Viktorija Agafonova
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

Sekcijas aktivitātes:

Uzzini vairāk

LBB Bibliotēku mārketinga sekcija (sākotnējais nosaukums Bibliotēku attīstības sekcija) ir dibināta 2018. gada 18. aprīlī. To izveidoja, apvienojot Publisko bibliotēku sekciju, Bibliotēku pētniecības un attīstības sekciju un Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekciju, jo visām trim sekcijām ir līdzīgi darbības virzieni un mērķi.

Sekcijas galvenie darba virzieni:

  • bibliotēku publicitāte un mārketings;
  • nozares pētniecība;
  • bibliotēku pakalpojumu, resursu un infrastruktūras attīstība;
  • bibliotēku interešu aizstāvība.

2019. gada 17. aprīlī par LBB Bibliotēku mārketinga sekcijas vadītāju tiek izvirzīta Jelgavas pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotekāre Viktorija Agafonova.