Sekcijas vadītāja:

Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine, LV 2114
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Sekcijas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas darbības konceptuālais ietvars ir
SADARBĪBA, ATBILDĪBA, ATBALSTS UN  KOMUNIKĀCIJA:

 

Mēs, bērnu un skolu bibliotekāri, ar savu personisko piemēru ik brīdi novadam, pilsētai un Latvijai stāstām, ka dzīvē viss iespējams. Ja ir pārliecība par ideju, mērķtiecība un darba spējas. Ja ir jēgpilnas attiecības un sadarbība ar kolēģiem, bērniem, skolēniem, vecākiem un pašvaldību.

Bērnu un skolu bibliotekārs ir īpašs amats, kurš pieprasa godaprātu, atbildību, prasmi realizēt stratēģiskos darba virzienus un lojalitāti. Amats, kurš pieprasa apvienot līdera un vadības prasmes ar patiku koncentrēties uz teksta apjomiem, informācijas apriti, koncepcijām, pārskatiem. Amats, kura būtība ir mīlestība un iecietība.

Bērnu un skolu bibliotekāra darba un izglītības pieredze ir mērķtiecīgs ceļš bibliotēkzinātnes un informācijas nozares profesionālajā pasaulē.

Būtiski, lai mūs urda iekšēja nepieciešamība pielietot savu profesionālo kapacitāti atbildīgā, un ambiciozā darbā, kura rezultāts ir inovatīva, droša un brīva mācību un lasīšanas vide Latvijas bērnu un skolu bibliotēkās.

Bērnu un skolu bibliotēku sekcija pastāv:

LAI APLIECINĀTOS DARBĪBĀ.

LAI REDZĒTU SEVI IZCILU UN PAMANĪTU IZCILO CITOS.

LAI BŪTU SKAISTA UN VAJADZĪGA MIJIEDARBĪBA STARP KOLĒĢIEM, ORGANIZĀCIJĀM, SADARBĪBAS PARTNERIEM, BĒRNIEM UN VECĀKIEM.