Konference Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Igaunijas un Lietuvas muzeju un bibliotekāru biedrībām 23.–24.09.2021. Tiešsaistē
Vebinārs Latvijas bibliotēkām par Eiropas struktūrfondu un investīciju fondu finansēšanas iespējām bibliotēkām 2021.–2027. gadā sadarbībā ar EBLIDA, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Kultūras ministriju 22.02.2021. Tiešsaistē
Projekta “Bibliotēku interešu pārstāvniecība Eiropas Savienībai” (Library Advocacy 4 EU) darbseminārs sadarbībā ar Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA) 01.–03.03.2016. Beļģijā, Briselē
Baltijas bibliotekāru 10. kongress sadarbībā ar Lietuvas Bibliotekāru biedrību un Igaunijas Bibliotekāru biedrību 12.–13.10.2015. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Bibliotēkas sabiedrībā → Libraries in Communities
EBLIDANAPLE 23. konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Kultūras informācijas sistēmu centru, Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA), Eiropas Publisko bibliotēku pārvaldības organizāciju forumu, Nīderlandes Lasīšanas un rakstīšanas fondu un Lasītprasmes politikas veidošanas projektu ELINET 08.05.2015. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Veidojot lasītāju Eiropu → Building a Europe of Readers

IFLA satelītkonference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rīgas Centrālo bibliotēku, Rīgas Domes Izglītības kultūras un sporta departamentu, Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) Informācijpratības sekciju (Information Literacy Section) un Āfrikas sekciju (Africa Section) un tās īpašo interešu grupu “Tīkls informācijas piekļuvei Āfrikā” (Access to Information Network – Africa) 08.–10.08.2012. Rīgā, Mazajā ģildē Informācija pilsoniskajai izglītībai → Information for Civic Literacy

Baltijas valstu velobrauciens sadarbībā ar Somijas un Baltijas valstu bibliotekāriem 28.07.–07.08.2012. Baltijas valstīs (Viļņa–Rīga–Tallina) Re-positioning libraries
Starptautiska konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 23.–25.11.2005. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Rīgas Latviešu biedrības namā Informācija, revolūcija, reakcija: 1905–2005 → Information, Revolution, Reaction: 19052005

IFLA Lielpilsētas bibliotēku sekcijas gadskārtējā konference sadarbībā ar Rīgas Centrālo bibliotēku un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) Lielpilsētu bibliotēku sekciju (Metropolitan Libraries Section) 11.–16.09.2005. Rīgā, viesnīcā “Gūtenbergs” Bibliotēkas un mūžizglītība lietotāju un darbinieku iedvesmai  Libraries and Lifelong Learning: Inspiring Users and Staff

  • Preses relīze
  • Programma
  • Atskats pieejams: “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2005”, 20.–28. lpp.
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotekāru 4. sanāksme sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Liepājas Centrālo bibliotēku, Igaunijas Bibliotekāru biedrību, Lietuvas Bibliotekāru biedrību un Norvēģijas Bibliotekāru biedrību 02.–03.05.2005. Liepājas Centrālajā bibliotēkā Pētniecība un inovācijas: Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēku attīstības stratēģijas → Research and Innovation: Nodic–Baltic Strategies for Library Development

Baltijas bibliotekāru 7. kongress sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Igaunijas Bibliotekāru biedrību un Lietuvas Bibliotekāru biedrību 30.09.–02.10.2004. Madonas rajonā, Jumurdas muižā Dažādība kopībā: Baltijas bibliotēkas Eiropas Savienībā → Diversity in Unity: Baltic Libraries in the European Union

Integratīvs CELIP mācībseminārs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA) un Centrālās un Austrumeiropas valstu licenzēšanas informācijas platformu (CELIP) 12.10.2001. Rīgā, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības ēkā Autortiesības un licencēšana Latvijā un Eiropā
Starptautiska konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO), Vermontas Universitāti un Zviedrijas Karalisko bibliotēku 08.–11.11.2000. Rīgas Latviešu biedrības namā Latviešu grāmata un bibliotēka: 1525–2000 → The Latvian Book and Libraries: 15252000

Integratīvs seminārs (Autortiesību lietotāju platformas Centrāleiropā un Austrumeiropā (CECUP) mācībseminārs) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroju (EBLIDA) un Autortiesību lietotāju platformu Centrāleiropā un Austrumeiropā (CECUP) 03.–04.03.1999. Rīgā, Žurnālistu (Reiterna) namā Autortiesības Latvijā
Starptautiska konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizāciju (UNESCO), Eiropas Padomi un Starptautisko bibliotēku asociāciju un institūciju federāciju (IFLA) 14.–17.10.1998. Viesnīcas “Rīga” konferenču zālē Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas → Freedom of Expression, Censorship, Libraries
Starptautiska konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Gētes institūtu 23.–25.09.1998. Rīgā Bibliotēkas bērniem un jaunatnei modernās informācijas tehnoloģiju pasaulē
Starptautiska konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 23.–26.08.1998. Rīgā, Žurnālistu (Reiterna) namā Nacionālo bibliotēku celtniecības fenomens Eiropā 20. gadsimta beigās
Starptautiska zinātniskā konference sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Stokholmas Universitātes Baltijas studiju centru 08.–12.10.1996. Jūrmalā, viesnīcā “Baltija” Bibliotēka, grāmatniecība un ideoloģija Otrā pasaules kara laikā (1939–1945)
Seminārs akadēmisko un zinātnisko bibliotēku darbiniekiem sadarbībā ar Lielbritānijas Bibliotekāru biedrību 11.–12.09.1995. Rīgā, Latvijas Medicīnas akadēmijā Akadēmisko un zinātnisko bibliotēku vadība → Academic and Research Library Management
Seminārs Latvijas vadošajiem bibliotekāriem sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Vācu Bibliotēku institūta Bibliotēku ārzemju sekretariātu 10.–14.07.1995. Cēsu rajonā, Lejaslīgatnē Bibliotēku vadība → Bibliotheksmanagement für leitende Bibliothekare aus Lettland
Anglijas un Latvijas bibliotekāru seminārs sadarbībā ar Lielbritānijas Bibliotekāru biedrību 10.–11.09.1994. Medicīnas akadēmijas bibliotēkā Informacionālās un bibliotekārās izglītības attīstība un uzlabošana → Professional Education and Development
Anglijas un Latvijas seminārnometne sadarbībā ar Lielbritānijas Bibliotekāru biedrību 15.–16.10.1993. Cēsu rajonā, Lejaslīgatnē Tautas bibliotēku pakalpojumu attīstība demokrātiskā sabiedrībā → The development of public libraries in a democratic society
1. Ziemeļvalstu-Baltijas bibliotekāru tikšanās sadarbībā ar Ziemeļvalstu informācijas biroju 20.–22.05.1993. Jūrmalā, Ķemeros
IFLA Bibliotēku vēstures apaļo galdu seminārs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) Bibliotēku vēstures apaļo galdu (Round Table on Library History) 28.04.–02.05.1992. Viesnīcā “Rīga” Baltijas bibliotēku vēsture → Baltic Library History
IFLA satelītkonference sadarbībā ar Latvijas Valsts bibliotēku un Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) sekciju “Bibliotēku pakalpojumi multikulturālai sabiedrībai” (Section on Library Services to Multicultural Populations) 13.–16.08.1991. Viesnīcā “Rīga” Bibliotēku pakalpojumi daudzkultūru vidē → Library Services in a Multicultural Environment
Baltijas bibliotekāru 4. kongress sadarbībā ar Lietuvas Bibliotekāru biedrību un Igaunijas Bibliotekāru biedrību 20.–22.06.1991. Rīgā, Mazajā ģildē Kongresa ietvaros notika: Pasaules latviešu bibliotekāru sanāksme “Taisīsim tiltu pār plašo jūru” → Meeting of Latvian Librarians from around the world “Bridge Across the Sea”