Nodaļas vadītāja:

Aiva Avota-Zalstere
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka
Ed. Virzas iela 21A, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

 • Irina Šanceva, Platones pagasta bibliotēkas vadītāja – valdes priekšsēdētāja
 • Santa Gudža, Bauskas Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
 • Ingūna Kļaviņa, Valles pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Inta Strazdiņa, Sesavas pagasta bibliotēkas vadītāja
 • Baiba Šīmane, Bikstu bibliotēkas vadītāja
 • Ilze Saršūna, Šķibes bibliotēkas vadītāja

Individuālie biedri:

60+

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Bijušie nodaļas vadītāji:

 • Inta Brantevica, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (1990-1997)
 • Inga Buholca, Ozolnieku pagasta bibliotēka (1997-2002)
 • Loreta Baltiņa, Dobeles novada pilsētas bibliotēka (2002-2004)
 • Aelita Ramane, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka, Pilsrundāles bibliotēka (2004-2012)
 • Līga Strazdiņa, Zaļenieku pagasta bibliotēka (2012-2015)
 • Lāsma Zariņa, Jelgavas pilsētas bibliotēka (2015-2019)
 • Aiga Volkova, Jelgavas Pārlielupes bibliotēka (2019-2022)

Vēsture:

Latvijas Bibliotekāru biedrības Zemgales nodaļa (vēsturiski – Zemgales novada Bibliotekāru biedrība)  dibināta 1990. gada 25. aprīlī. Toreizējās biedrības statūti apstiprināti 1991. gadā 19. maijā.

Zemgales novada Bibliotekāru biedrībai bija juridiskas personas tiesības. Tai bija savs zīmogs ar biedrības nosaukumu un rēķins bankā. Biedrība atradās Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (tagadējās Jelgavas pilsētas bibliotēkas) telpās Akadēmijas ielā 26.

Galvenie biedrības uzdevumi bija saliedēt toreizējā Dobeles, Bauskas un Jelgavas rajona un pilsētas bibliotekārus, aizstāvēt to profesionālās un ekonomiskās tiesības; panākt bibliotekārā darba kā kultūras sastāvdaļas prestiža celšanu; iestāties par informācijas pieejamību un pret tās jebkādu ierobežojumu (t. sk. pret slēgto fondu organizēšanu, cenzūru).

Zemgales novada Bibliotekāru biedrības augstākais orgāns bija tās biedru kopsapulce, kuru sasauca ne retāk kā reizi gadā. Tā bija lemt tiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedrības biedri.