Biedrības sociālie tīkli

Facebook
Youtube
Flickr
Slideshare

Jauno speciālistu sekcijas sociālie tīkli

WordPress
Facebook
Youtube
Flickr
Slideshare
Twitter

Biedrības sekretāre

Kristīne Cimdiņa
T. 67761730
E. kristine.cimdina@edu.jurmala.lv

Biedrības kontakti

Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. bibliotekarubiedriba@gmail.com

Rekvizīti

Latvijas Bibliotekāru biedrība
Reģistrācijas Nr.: 40008007789
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
Banka: Citadele
Kods: PARXLV22
Konts: LV28PARX0000672241014

LBB logo uz caurspīdīga un balta fona.
Pēc pieprasījuma: Adobe Illustrator formātā.

Valde

Rūta Bokta – valdes priekšsēdētāja
M. 22023043
E. ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv
bibliotekarubiedriba@gmail.com

Solvita Štekerhofa – valdes priekšsēdētājas vietniece
T. 63680072
E. solvita.stekerhofa@ventspils.lv

 

Tatjana Zahare
M. 27091213
E. tatjana.zahare@lcb.lv

Evija Vjatere
M. 26785817
E. Evija.Vjatere@lnb.lv

Agnese Zenfa
M. 22016392
E. agnese.zenfa@jelgavasnovads.lv

 

Reģionālās nodaļas

Olga Kronberga – Vidzemes nodaļas vadītāja
M. 29743749
E. olga.kronberga@vb.valmierasnovads.lv

Žaneta Moiseja – Latgales nodaļas vadītāja
T. 27050253
E. zaneta26@inbox.lv

Edīte Krasnopa – Kurzemes nodaļas vadītāja
M. 28777917
E. varme.biblioteka@kuldiga.lv

Aiva Avota-Zalstere – Zemgales nodaļas vadītāja
M. 28356509 (darba laikā)

Sekcijas

Aija Jankava
Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Jana Dreimane
Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas vadītāja
E. jana.dreimane@lnb.lv

Gunta Grundmane
Novadpētniecības sekcijas vadītāja
E. gunta.grundmane@kuldiga.lv

Viktorija Agafonova
Bibliotēku mārketinga sekcija
E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

Rūta Bokta
Jauno speciālistu sekcijas vadītāja
M. 22023043
E. ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv, lbb.jss@gmail.com