Sekcijas vadītāja:

Rūta Bokta
Gulbenes novada bibliotēka
O.Kalpaka iela 60a, Gulbene, LV-4401
T. 22023043
E. ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv,
lbb.jss@gmail.com

Sekcijas aktivitātes:

Uzzini vairāk

LBB Jaunu speciālistu sekcija (JSS) dibināta 2009. gada 15. aprīlī, kad neliela grupa enerģisku, gudru un aizrautīgu bibliotēkzinātnes studentu nolēma apvienot savus spēkus, lai veicinātu jauno speciālistu kustības atpazīstamību Latvijā un ārzemēs.

Sekcijā darbojas biedri, kas pārstāv dažādas Latvijas bibliotēkas, vai arī kā citādi ir saistīts ar bibliotēku un informācijas nozari. Lai kā arī atšķirtos biedru vecums, izglītība, tiešo darba pienākumu specifika un brīvā laika pavadīšanas veids, tomēr visus vieno nesavtīga patika pret bibliotēku. LBB JSS biedri zina, cik lieliska, dinamiska un interesanta profesija ir bibliotekārs, tāpēc bibliotēku un informācijas nozares attīstības veicināšana un prestiža celšana, sniedzot jaunajiem speciālistiem vislabākās iespējas profesionālajai izaugsmei, ir kļuvusi par sekcijas misiju. Jo mēs esam jaunās paaudzes bibliotekāri!

Bijušie sekcijas vadītāji:

  • Aiga Pīķe, Latvijas Nacionālais arhīvs (17.04.2019.–30.11.2021.)
  • Elīna Veļa (sekcijas vadīšanas laikā – Sniedze), LR Patentu valdes Intelektuālā īpašuma informācijas centrs (18.09.2014.–17.04.2019.)
  • Dace Ūdre, Latvijas Nacionālā bibliotēka (15.04.2009.–18.09.2014.)

Darbības virzieni:

  • Nozares speciālistu informēšana par bibliotēku un informācijas nozares, kā arī saskarnozaru aktualitātēm

Gan klātienē, gan interneta plašumos dalāmies ar sev saistošu informāciju. Esam izveidojuši šo blogu, kurā var atrast informāciju par daudz un dažādiem tematiem, dažas reizes gadā visiem interesentiem, kuri vēlas, izsūtam LBB JSS jaunākās ziņas, kā arī darbojamies tādos sociālajos tīklos kā TwitterFacebookSlidesharePreziInstagramPinterest un Flickr.

  • Latvijas jauno speciālistu kustības pārstāvniecība sabiedrībā

Vēlamies radīt pozitīvu priekšnosacījumu kopumu Latvijas bibliotēku un informācijas nozares jauno speciālistu tēla veicināšanā profesionālajā vidē un sabiedrībā. Esam iesaistījušies bibliotēkzinātnes un informācijas pārvaldības studiju programmu pilnveidošanā un tiekamies ar topošajiem nozares speciālistiem, kā arī esam aktualizējušu tādu bibliotēku interešu pārstāvniecības projektu kā “Bibliotēkas diena dzīvē”.

  • Nozares, saskarnozaru un starptautiskā sadarbība

Mūsu mērķis ir izveidot stabilu sadarbības tīklu ar Latvijas un citu valstu bibliotēku un informācijas nozares jaunajiem speciālistiem, kā arī dibināt jaunas sadarbības iespējas ar saskarnozaru speciālistiem.

Mūsu draugi pasaulē: IFLA Jauno speciālistu īpašo interešu grupa (NPSIG), Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Somijas, Rumānijas u. c. valstu jaunie speciālisti.

  • Profesionālās pilnveides pasākumu organizēšana

Mēs organizējam pasākumu kopumu, kas sekmē Latvijas bibliotēku un informācijas jauno speciālistu profesionālo pilnveidi un viņu iesaistīšanos nozares aktivitātēs. Esam piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienu un ne-konferences “BibCamp-4” organizēšanā. Kopš 2012. gada organizējam jauno bibliotēku un informācijas speciālistu konferenci “4CanGurus”. Ar detalizētu informāciju var iepazīties sekcijas darbības pārskatu sadaļā.