Latvijas Bibliotekāru biedrībā darbojas piecas sekcijas.

Vadītāja Aija Jankava
Olaines 1. vidusskola
Zeiferta iela 4, Olaine, LV 2114
T. 29497230
E. aijajankava@inbox.lv

Vadītāja Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Vadītāja Gunta Grundmane

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

e-pasta adrese: gunta.grundmane@kuldiga.lv

Vadītāja Viktorija Agafonova
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001
E. Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

Vadītāja Rūta Bokta
Gulbenes novada bibliotēka
O.Kalpaka iela 60a, Gulbene, LV-4401
T. 22023043
E. ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv, lbb.jss@gmail.com