Bibliotekāram, bibliogrāfam Voldemāram Caunem – 130

Svētdien, 26. aprīlī, vienam no Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) ierosinātājiem un dibinātājiem, izcilajam bibliotekāram un bibliogrāfam Voldemāram Caunem apritēs 130 gadi. Viņš dzimis 1890. gada 26. aprīlī Valkas apriņķa Kalnamuižas pagastā, kur pavadījis pirmos sešus dzīves gadus, pēc tam ar vecākiem pārcēlies uz Rīgu. Mācījies Sv. Ģertrūdes elementārskolā, pēc tam Rīgas reālskolā. Kopš 1906. gada bija Latviešu (vēlāk – Latvijas) Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedrs. No 1919. gada marta līdz 1923. gada oktobrim – Liepājas pilsētas bibliotēkas pārzinis, pēc viņa ierosinājuma 1919. gada decembrī bibliotēkā atvērta bērnu nodaļa ar atsevišķu telpu, grāmatu krājumu, abonementu un darbinieku. Tā bija pirmā bērnu bibliotēka Latvijā. Bibliotēka pārcelta uz plašākām, piemērotākām telpām Zivju ielā 7, kur tā darbojas joprojām. 1923. gada rudenī pēc Valsts bibliotēkas aicinājuma V. Caune pārcēlās uz Rīgu, lai uzņemtos vecākā bibliotekāra pienākumus. Valsts bibliotēkas Bibliogrāfijas nodaļā V. Caune izveidoja modernu bibliogrāfisko izdevumu sistēmu. V. Caune bija periodikas rakstu rādītāja “Latviešu zinātne un literatūra” (vēlāk – “Latvijas zinātne un literatūra”) kārtējās sērijas sastādītājs un redaktors. Rediģēja arī jauno Latvijas grāmatu bibliogrāfisko izdevumu “Valsts bibliotēkas biļetens”.

Lasīt tālāk

LBB sekciju aktualitātes 2019. gadā

2019. gada 17. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notika piecu Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) profesionālo interešu sekciju sanāksmes:

 • Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas,
 • Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas,
 • Bibliotēku attīstības sekcijas (tagadējās Bibliotēku mārketinga sekcijas),
 • Jauno speciālistu sekcijas,
 • Novadpētniecības sekcijas.

Lasīt tālāk

LBB sekciju aktualitātes 2018. gadā

2018. gada 18. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika
piedāvātas telpas un laiks, lai pārrunātu līdzšinējo sekciju darbību un lemtu par nākotnes plāniem. Līdz šim LBB biedriem ir bijusi iespēja darboties 7 profesionālo interešu sekcijās:

 • Bērnu un skolu bibliotēku sekcijā,
 • Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijā,
 • Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijā,
 • Jauno speciālistu sekcijā,
 • Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijā,
 • Novadpētniecības sekcijā,
 • Publisko bibliotēku sekcijā.

Lasīt tālāk