Atēnās, Grieķijā, notiks 30. EBLIDA konference

2022. gada 14.–16. jūnijā Atēnās, Grieķijā, notiks 30. EBLIDA konference “Gatavi darbībai: bibliotēku apņemšanās sekmēt ilgtspējīgu, demokrātisku un vienlīdzīgu sabiedrību” (Ready to take off: Libraries’ commitment towards a sustainable, democratic and equitable society), kas būs arī EBLIDA jubilejas konference.

Lasīt tālāk

EBLIDA un Latvijas Nacionālā bibliotēka publisko “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”

EBLIDA (Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir publicējis “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”. Ziņojuma saturs ir balstīts uz aptaujas rezultātiem, kura tika izsūtīta Eiropas bibliotēku asociācijām 2021. gada rudenī, un ietver aptaujas kopsavilkumu un septiņpadsmit valstu profilus. Katrs no šiem profiliem ietver informāciju par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prioritātēm un politiku bibliotēku jomā attiecīgajā valstī, uz IAM orientētu projektu izlasi, kā arī informāciju par projektu finansējuma avotiem un novērtējumu.

Lasīt tālāk

Notiks otrais apvienotais EBLIDA un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” tīmekļseminārs

2021. gada 23. novembrī plkst. 17.00–18.30 notiks jau otrais apvienotais Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” (the Urban Agenda for the EU, Partnership “Culture and Cultural Heritage”) tīmekļseminārs ar nosaukumu “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai labai vietai” (Sustainability in Public Libraries – Better funding for a great good place).

Lasīt tālāk

Latvijas pārstāvji – visās EBLIDA ekspertu darba grupās

2020. gada nogalē Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) veica savu ekspertu un darba grupu sastāva atjaunināšanu. Pateicoties aktīvai Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) iesaistei, Latvijas bibliotēku jomas pārstāvji ir pārstāvēti visās trīs EBLIDA ekspertu un darba grupās.

Lasīt tālāk

EBLIDA ziņojums “Domāt neiedomājamo” lasāms latviski

2020. gada septembrī Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju Eiropas birojs (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) publiskoja ziņojumu “Domāt neiedomājamo. Ilgtspējīgas attīstības mērķiem atbilstoša un no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (2021.–2027.) finansēta Eiropas bibliotēku programma pēc Covid-19 krīzes” (
Think the unthinkable. A post Covid-19 European Library Agenda meeting Sustainable Development Goals and funded through the European Structural and Investment Funds (2021–2027)
).
Lasīt tālāk