Latvijas Bibliotekāru biedrībai ir 4 reģionālās nodaļas – Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē. Informāciju par Sēlijas nodaļu (1999–2007) sk. šeit.

Vadītāja Olga Kronberga
Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
T. 64250838
M. 29743749
E. olga.kronberga@vcb.valmiera.lv

Vadītāja Žaneta Moiseja
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
T. 27050253
E. zaneta26@inbox.lv

Vadītāja Irina Šanceva
Jelgavas novada Platones pagasta bibliotēka
Atspulgu iela 4, Platone, Platones pagasts, Jelgavas novads, LV-3021
M. 26194541
E. irina.sanceva@jelgavasnovads.lv
W. Informācija Jelgavas pilsētas bibliotēkas vietnē

Vadītāja Edīte Krasnopa
Vārmes pagasta bibliotēka
“Bērnudārzs”, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, LV-3333
M. 28777917
E. varme.biblioteka@kuldiga.lv