2023.gada 11.augustā LBB Vidzemes nodaļas 23. saiets – konference “Cilvēks – bibliotekārs, bibliotēkas lietotājs, iedzīvotājs”

Digitālā transformācija, tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, Covid-19 pandēmija un tās sekas, karš Ukrainā, enerģētikas krīze, globālā klimata krīze pasaulē un daudzi citi apstākļi vakar, šodien un rīt, tāpat kā visas citas nozares un to attīstību, ietekmē arī bibliotēkas. Bibliotēku nozares centrā ir cilvēks un tā vajadzības – gan bibliotēkas lietotājs, gan bibliotēkas darbinieks.

Saskaņā ar “Bibliotēku nozares stratēģiju 2023–2027”, bibliotēkas ir tās, kas veicina kopienu un sabiedrības sadarbību, izglītošanu, demokrātiskos procesus, kopienu stiprināšanu un noturību un nodrošina sabiedrības piekļuvi kvalitatīviem pakalpojumiem.

Lai diskutēto par būtisko un apspriestu svarīgo, Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saieta – konferences centrālais temats ir cilvēks – gan bibliotekārs, gan bibliotēkas lietotājs, gan ikviens iedzīvotājs. Konference iecerēta trīs blokos, kur katrā no tiem tiks apskatītas aktualitātes no dažādiem skatu punktiem.

Ar pasākuma programmu aicinām iepazīties ŠEIT.

Vairāk informācijas par organizatoriskiem jautājumiem saistītiem ar pasākuma norisi pieejama ŠEIT.

Lai pieteiktos Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saietam – konferencei, lūdzam aizpildīt reģistrācijas anketu ŠEIT.

Pasākumam aicinām reģistrēties līdz 3. augusta plkst. 23.59. Pēc norādītā laika vai, kad tiks sasniegts maksimālais pieteikumu skaits, reģistrācija tiks slēgta.

Uz Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 23. saietu – konferenci aicināti Latvijas Bibliotekāru biedrības biedri, bibliotēku nozares profesionāļi un saskarnozaru speciālisti.

Pasākumu rīko Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļu. Pasākumu atbalsta Latvijas Bibliotekāru biedrība,  kafejnīca “Ilze”, SIA “Fazer Latvija”SIA “Manas Garšas”Kuģītis Gulbis un Accenture.

 

Ogres Centrālās bibliotēkas vārdā

direktore Jautrīte Mežjāne

 

LBB Vidzemes nodaļas valdes darba sanāksme 2020. gada 10. decembrī

2020. gada 10. decembrī notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas valdes darba sanāksme, kurā piedalīsies LBB Vidzemes reģiona bibliotēku speciālisti – Vidzemes nodaļas grupu vadītāji no 8 Vidzemes novadiem un Valmieras. Sanāksme norisināsies tiešsaistē – platformā “Zoom”.

Lasīt tālāk

Gulbenē notika LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference

2019. gada 16.–17. jūlijā Gulbenē, Vecgulbenes muižā, norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”. LBB Vidzemes nodaļas vasaras saieti notiek jau vairāk nekā 20 gadus un ir neatņemama Vidzemes bibliotekāru profesionālās dzīves sastāvdaļa. Katru gadu konference tiek rīkota vienā no astoņiem Vidzemes reģioniem, un šogad saietu organizēja Gulbenes novada bibliotēka. Lai skaistā un vienmēr aktuālā tradīcija varētu turpināties, ļoti svarīgs ir pašvaldību atbalsts un sapratne, ka saieti ir ļoti nozīmīgi kā bibliotekāru profesionālā līmeņa celšanai, tā saliedētības un piederības izjūtas stiprināšanai, bibliotēku darba pilnveidošanai, lai bibliotēkas varētu labi kalpot savām kopienām. Milzīgu atbalstu šī gada konferences organizatoriem sniedza Gulbenes novada pašvaldība un “Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē. Segt administratīvos izdevumus palīdzēja LBB un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lasīt tālāk

LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai” 2019. gada 16.–17. jūlijā Gulbenē

2019. gada 16.17. jūlijā Gulbenē, Vecgulbenes muižā, norisināsies Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”.

Konferenci organizē LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku. Mūs atbalsta Gulbenes novada pašvaldība, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē, Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Bibliotēka nav institūcija, kas pilda vienveidīgas funkcijas. Mūsdienās bibliotēka saistās ar izaugsmi, zināšanām, jauniem impulsiem, radošumu. Lai paaugstinātu bibliotēku darba kvalitāti un veicinātu bibliotekāru izaugsmi, LBB Vidzemes nodaļa aicina iesaistīties košā piedzīvojumā. Saietā plānotās aktivitātes priecēs gan bibliotēku nozarē strādājošos, gan saskarnozaru speciālistus.

Lasīt tālāk

LBB Vidzemes nodaļas reģionālais seminārs 2018. gada 5. decembrī Valmierā

2018. gada 5. decembrī Valmieras bibliotēkā, Valmierā, notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas reģionālais seminārs, kurā aicināti piedalīties LBB Vidzemes nodaļas grupu vadītāji un Vidzemes reģiona bibliotēku vadošie speciālisti no Alūksnes, Madonas, Gulbenes, Ogres, Cēsis, Valkas un Limbažu novadiem.

Semināru ar LBB un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Valmieras bibliotēku.

Lasīt tālāk

Atskats uz LBB Vidzemes nodaļas 21. saietu-konferenci “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”

2018. gada 18.–19. jūlijā Alūksnē notika LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”.

Konferenci organizēja LBB Vidzemes nodaļa sadarbībā ar Alūksnes pilsētas bibliotēku. Mūs atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Europe Direct informācijas centrs Gulbenē un Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

LBB Vidzemes nodaļa pastāv jau 20 gadus, un vasaras saieti ir košs un interesants nodaļas ikgadējs pasākumus visus šos gadus. Katru gadu pasākums tiek organizēts citā Vidzemes novadā.  Mūsu saietos piedalās biedri no 8 LBB Vidzemes nodaļas grupām: Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Valmieras, Valkas, ka arī kolēģi no citiem reģioniem. Šogad konferenci apmeklēja 92 dalībnieki, kuru skaitā priecājāmies redzēt akadēmiskās bibliotēkas pārstāvjus (RSU) un vairāku skolu bibliotēku darbiniekus.

Lasīt tālāk

12