Sekcijas vadītāja:

Jana Dreimane
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423
E. jana.dreimane@lnb.lv

Sekcijas aktivitātes:

Uzzini vairāk

LBB Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcija dibināta 1997. gada novembrī.

Sekcijas galvenais mērķis: veicināt grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniecību, ieviest apritē jaunākos pētījumus un atziņas.

Sekcija cieši sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) – galveno grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniecības centru kopš 20. gadsimta 60. gadiem. Sekcija piedalījusies daudzu konferenču organizēšanā, norisē. Viens no pirmajiem pasākumiem, kur sekcija tika pārstāvēta – seminārs “Krišjāņa Valdemāra bibliotēkai − 150” 1998. gada novembrī Ēdolē. Sekcija iesaistījusies arī nozīmīgu starptautisku konferenču organizēšanā, piemēram, “Vārda brīvība, cenzūra, bibliotēkas” (1998. gada oktobrī Rīgā), “Latviešu grāmata un bibliotēka, 1525–2000” (2000. gada novembrī Rīgā), “Informācija, revolūcija, reakcija, 1905–2005” (2005. gada novembrī Rīgā).

Būtiskākais sekcijas sasniegums – grāmatniecības un bibliotēku vēstures diskusiju kubs “Gūtenberga galaktika”, kuru sekcija sadarbībā ar LNB organizēja 17 gadus (1998–2014). Kluba sanāksmēs, kas notika ik mēnesi, izņemot vasaras periodu, nolasīti simtiem referātu par Latvijas kultūras vēsturi, aktuālo bibliotēku nozares problemātiku, izdevējdarbību, politiku, vārda brīvību un cenzūru, cilvēktiesību aizstāvību un daudziem citiem jautājumiem. Klubā viesojušies bibliotēku, muzeju darbinieki, vēsturnieki, literatūrzinātnieki, rakstnieki, datorspeciālisti, juristi un grāmatizdevēji ne tikai no Latvijas, bet arī citām latviešu mītnes zemēm (Kanāda, ASV, Austrālija, Vācija u. c.).

Sagaidot LBB 95. gadskārtu (2018. gadā), sekcija apzinājusi LBB vēstures avotus bibliotēkās un Latvijas Nacionālajā arhīvā, iesaistījusies biedrības hronikas sastādīšanā. Izstrādāts un 2019. gadā publicēts raksts “Valsts bibliotēkas darbinieku ieguldījums Latvijas Bibliotekāru biedrības attīstībā tās pirmajā darbības posmā (1923–1940)” (Latvijas Nacionālā bibliotēka. Zinātniskie Raksti. 4 (XXIV). Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam. Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2019).

Viens no svarīgākajiem sekcijas uzdevumiem turpmākajos gados: atbalsts lokālās bibliotēku vēstures un bibliotēku darbinieku biogrāfiju izpētei.

Sekcijas vadība priecāsies par pētniecības tēmu ierosinājumiem un jautājumiem.