Nodaļas vadītāja:

Inta Kušnere
Ludzas novada bibliotēka
Stacijas iela 41, Ludza, LV-5701
T. 65781191
E. biblio@ludzasbiblio.lv

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

  • Ruta Suseja, Rēzeknes Centrālā bibliotēka
  • Valentīna Viša, Rēzeknes novada bibliotēku informācijas speciāliste
  • Valentīna Magidas, Krāslavas novada centrālā bibliotēka
  • Ruta Cibule, Balvu Centrālā bibliotēka
  • Ilona Skorodihina, Preiļu Galvenā bibliotēka
  • Jeļena Šapkova, Latgales Centrālā bibliotēka
  • Inta Meļihova, Līvānu novada centrālā bibliotēka

Individuālie biedri:

6

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Vēsture:

Latgales nodaļa dibināta 2000. gadā.