Informācija par LBB plānotajām aktivitātēm 2023. gadā.

 

Latgales reģiona bibliotekāru konference sadarbībā ar Rēzeknes Centrālo bibliotēku 09.09.2022. Rēzeknē
Latgales nodaļas konference sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku 14.05.2021. Tiešsaistē Pašizglītība personības attīstībai

Latgales reģiona bibliotēku darbinieku konference sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku 20.09.2019. Preiļu Galvenajā bibliotēkā Bibliotēka – vieta, kur gribas atgriezties!

Latgales nodaļas konference sadarbībā ar Krāslavas novada centrālu bibliotēku 28.09.2018. Krāslavas pils Amatu mājā Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās

Latgales reģiona bibliotekāru konference sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku 27.09.2017. Rēzeknes Kultūras namā Bibliotēka – tilts starp pagātni un nākotni

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku 20.05.2016. Preiļu Galvenā bibliotēkā Sadarbība – ceļš uz panākumiem, attīstību un izaugsmi

Latgales novada bibliotēku darbinieku konference 24.–25.09.2015. Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā Latgales novada bibliotēku darbinieku konference

Latgales reģiona publisko bibliotēku darbinieku konference sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku 18.–19.09.2014. Latgales Centrālajā bibliotēkā Pi gaismys olūta veļdzietīs nuoc…

Latgales novada bibliotekāru 6. pārrobežu konference sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo bibliotēku 13.–14.09.2007. Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā Novadpētniecība modernā informācijas telpā
Profesionālais brauciens 2006 Jēkabpilī un Lietuvā Tika apmeklētas:

  • Šauļu rajona centrālā bibliotēka;
  • Gruždžiai publiskā bibliotēka;
  • Ginkunas publiskā bibliotēka;
  • Jēkabpils rajona galvenā bibliotēka.
Profesionālais brauciens 2006 Limbažos
Profesionālais brauciens 2006 Latgales novadā
Latgales novada bibliotekāru 5. konference 24.–25.08.2005. Balvu rajona Centrālajā bibliotēkā Bibliotekāru izglītība un tās kapacitāte
Latgales novada bibliotekāru 4. konference sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno bibliotēku 14.–15.09.2004. Ludzas tautas namā Bibliotēkas krājumi
Latgales novada 3. konference sadarbībā ar Preiļu rajona galveno bibliotēku 25.–26.09.2003. Preiļu novada Kultūras namā Klientorientēta bibliotēka
Latgales nodaļas 2. konference sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas centrālo bibliotēku 17.–18.09.2002. Rēzeknes pilsētas Kultūras namā Bērnu bibliotēkas Latgalē
Latgales novada bibliotekāru 1. konference sadarbībā ar Latgales Centrālo bibliotēku 13.–14.09.2001. Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē Publiskās bibliotēkas valsts vienotajā informācijas sistēmā
Latgales nodaļas dibināšanas sapulce 1999. gada vasara Rēzeknē