Janvāris

 • 19.01. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)

Februāris

 • 02.02. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)
 • 08.02. tiešsaistē, Pierīgas reģiona publisko bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākums (atbalsts organizēšanā)
 • 16.02. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)

Marts

 • 02.03. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)
 • 23.03. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)
 • 27.–31.03. Gruzijā un Moldovā, UNESCO Līdzdalības programmas projekta “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopīgu pieeju pielāgošana lokālā mērogā” studiju vizītes un pieredzes apmaiņas semināri Gruzijā un Moldovā (dalība)
 • 28.03. Rīgā, starptautiska darbnīca bibliotēkām “Dariet to, izmantojot Eiropas programmas!” (Do it through European programs!) (atbalsts organizēšanā)
 • 29.03. tiešsaistē, Limbažu novada bibliotekāru profesionālās pilnveides pasākums (atbalsts organizēšanā)

Aprīlis

Maijs

 • 11.05. tiešsaistē, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēde (atbalsts organizēšanā)
 • 18.–19.05. Tallinā, Igaunijā, Igaunijas Bibliotekāru biedrības 12. kongress (dalība)
 • 30.–31.05. Tallinā, Igaunijā, UNESCO Līdzdalības programmas projekta “Muzeji, bibliotēkas un Ilgtspējīgas attīstības mērķi: kopīgu pieeju pielāgošana lokālā mērogā” pieredzes apmaiņas seminārs Igaunijā (dalība)

Jūnijs

 • 03.06. Padurē, Kurzemes nodaļas netradicionālās bibliotekāru sporta spēles “Bibliotekārs var visu”

Jūlijs

 

Augusts

 • 11.08. Vidzemē, Ogrē, LBB Vidzemes nodaļas 23. saiets – konference “Cilvēks – bibliotekārs, bibliotēkas lietotājs, iedzīvotājs” (programma)
 • 16.08. Zemgalē, Līvbērzē, LBB Zemgales reģiona bibliotekāru seminārs “Ābolu sēkliņas spēku un saulgriezes gaismu sasmelties” (vairāk par pasākumu)
 • 18.–19.08. Kurzemē, LBB pārgājiens “Ķeru vēju Liepājā” (Liepāja–Bernāti–Nīca–Otaņki)
 • 21.–25.08. Roterdamā, Nīderlandē, IFLA 88. ģenerālkonference (dalība, programma)

Septembris

27.09. tiešsaistē, konference “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana muzejos un bibliotēkās II” (sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā)

Oktobris

 

Novembris

02.11. Jēkabpilī, Sēlijas nodaļas darbības atjaunošanas sapulce

Decembris

04.12. Rīgā, Muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju speciālistu apmācības “Mēs savai kopienai”. Iepazīšanās nodarbība “Es un mana identitāte” (sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā)
11.12. Rīgā, Muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju speciālistu apmācības “Mēs savai kopienai”. Nodarbība “Es un citi” (sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā)
18.12. Rīgā, Muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju speciālistu apmācības “Mēs savai kopienai”. Nodarbība “Es un kopiena” (sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un British Council pārstāvniecību Latvijā)