Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923. gada 29. aprīlī un ir neatkarīga brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno bibliotēku un informācijas nozares speciālistus. Biedrībā darbojas 411 individuālie biedri un 92 institucionālie biedri ar 93 filiālbibliotēkām. Biedrība izvērš savu darbību caur četru reģionālo nodaļu (Vidzeme, Latgale, Zemgale, Kurzeme) aktivitātēm un piedāvā biedriem iesaistīties sekciju darbā.

LBB mērķis ir saliedēt Latvijas bibliotekāro sabiedrību, motivēt profesionālajai pilnveidei, veicināt bibliotēku nozares attīstību valstī, celt bibliotekāra profesijas prestižu un aizstāvēt bibliotēku un bibliotekāru tiesības un intereses.

LBB ir Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) biedre no 1929. gada un Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociāciju biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) biedre no 2007. gada un darbojas kā Latvijas bibliotēku un bibliotekāru pārstāve šajās starptautiskajās organizācijās.

 

Informācija atjaunināta: 05.06.2023.