Sekcijas vadītāja:

Sekcijas vadītāja :

Gunta Grundmane

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

e-pasta adrese: gunta.grundmane@kuldiga.lv

Tālr.: 29608727

Sekcijas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB)  Novadpētniecības sekcija ir dibināta 1994. gada 9. novembrī, un LBB valdes sēdē par Novadpētniecības sekcijas vadītāju tiek ievēlēta LNB Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Inta Sallinene. Šāda izvēle tika pamatota ar to, ka Intas Sallinenes darba pienākumos ietilpa Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba konsultatīvā un metodiskā vadība, gadu gaitā bija uzkrāta pieredze bibliotēku novadpētniecības metodisko līdzekļu un bibliogrāfisko izdevumu sastādīšanā, publikāciju sagatavošanā, klātienē iepazīts rajona un pilsētu centralizēto bibliotēku sistēmu novadpētniecības darbs. Līdz ar to LBB novadpētniecības sekcijas darbs organiski iekļāvās LNB Bibliotēku dienesta novadpētniecības darbā.

LBB Novadpētniecības sekcijas galvenais mērķis ir sabiedrības iesaiste novadpētniecībā, novadpētniecības darba bibliotēkās un visu  novadpētniecībā iesaistīto bibliotekāru un citu profesiju pārstāvju sadarbības veicināšana.

Bijušie sekcijas vadītāji:

 • Baiba Īvāne, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa (2018.–2022.)
 • 2003.–2018. bez vadītāja
 • Inta Sallinene, Latvijas Nacionālā bibliotēka (1994.–2003.)

Vēsturiskā griezumā LBB Novadpētniecības sekcijas galvenie darba virzieni ir bijuši šādi:

 • iepazīt, apkopot, analizēt un popularizēt Latvijas un ārzemju bibliotēku novadpētniecības darba pieredzi;
 • konsultēt, izglītot, koordinēt bibliotēkas novadpētniekus;
 • sagatavot un publicēt novadpētniecības tematikas materiālus (rakstus, pētījumus, pieredzes aprakstus, metodiskus ieteikumus u. c.) žurnālā „Bibliotēku Pasaule” un citos izdevumos.
 • kopt bibliotēku novadpētniecības darba tradīcijas un ieviest novitātes;
 • piedalīties novadpētniecības konferenču, semināru, konkursu u. c. pasākumu organizēšanā.

LBB Novadpētniecības sekcija kopā ar LBB, LNB un Latvijas pilsētu un rajonu bibliotēkām laika posmā no 1994. gada līdz 2002. gadam piedalījusies šādu nozīmīgu pasākumu organizēšanā un saturiskā nodrošinājumā:

 • 1994 – Konkurss Latvijas bibliotēkām un to lasītājiem „Labākais novadpētniecības pasākums”. (Konkursam iesūtītie darbi publicēti izdevuma „Es daru tā” A papildlaidienā.)
 • 1995 – 1. Latvijas bibliotēku Novadpētniecības konference (Rīga, Kuldīga).
 • 1996 – 2. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Preiļi).
 • 1997 – 3. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Cēsis).
 • 1998 – 4. Latvijas bibliotēku  novadpētniecības konference (Talsi).
 • 1999 – 5. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Jēkabpils, Viesīte).
 • 2000 – 6. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Gulbene).
 • 2001 – 7. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Balvi).
 • 2002 – 8. Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference (Daugavpils).
 • LNB izdevumos „Es daru tā”, „Bibliotēku Pasaule” publicēti šo konferenču referāti un ziņojumi, kā arī Latvijas un ārzemju novadpētniecības darba pieredzes apraksti.

2003. gada februārī sekcijas vadītāja Inta Sallinene pārtrauc darbu LNB (šobrīd – Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste bibliotēku jomā) un likumsakarīgi atsakās vadīt Novadpētniecības sekciju, pamatojot savu izvēli ar to, ka Novadpētniecības sekcijas darbam ir jābūt nedalāmi saistītam ar pienākumiem, kurus veic LNB kā Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba metodiskais un konsultatīvais centrs.

Intas Sallinenes vadībā no 1994. gada līdz 2003. gadam LBB Novadpētniecības sekcija aktīvi un ražīgi īstenojusi nodaļas izvirzītos mērķus, laika posmā pēc Latvijas Neatkarības atjaunošanas sniedzot nozīmīgu ieguldījumu ne tikai bibliotēku, bet visas Latvijas sabiedrības nacionālās pašnoteikšanās stiprināšanā.

Šobrīd vienu no tolaik svarīgākajiem LBB Novadpētniecības sekcijas uzdevumiem – Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferences organizēšanu – likumsakarīgi pārņēmis LNB Attīstības centrs. Tas, sadarbojoties ar Latvijas bibliotēku novadpētniecības jomas ekspertiem un praktiķiem, palīdz koordinēt, virzīt un atbalstīt Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, strādājot pie metodisko līdzekļu un vadlīniju izstrādāšanas.

Laika posmā no 2003. gada līdz 2018. gadam LBB Novadpētniecības sekcija joprojām formāli pastāv kā LBB daļa, taču faktiski nedarbojas. 2018. gada 18. aprīlī LBB Novadpētniecības sekcijas sanāksmē tiek vienbalsīgi nolemts, ka sekcijas darbība būtu atjaunojama, par darbības pamatuzdevumiem izvirzot kopīgu ideju un pieredzes apmaiņu, sekciju kā potenciālu mezglpunktu ikvienam Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba veicējam.

Noderīgi informācijas resursi: