Nav noslēpums – neviena veiksmīga organizācija nepastāv bez spēcīgiem sadarbības partneriem. Tāpat arī LBB jau kopš tās dibināšanas sadarbojas ar vairākām institūcijām un biedrībām, kas ir spēcinājušas LBB un veicinājušas bibliotēku nozares attīstību Latvijā.

LBB ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) saista ilgstoša un cieša vēsturiska sadarbība jau no LBB dibināšanas 1923. gadā. LNB pastāvīgi un ilgstoši ir atbalstījusi un vēl aizvien aktīvi atbalsta LBB darbību. Arī LBB ir sniegusi nozīmīgu atbalstu LNB darbības nodrošināšanā. Līguma veidā LBB un LNB sadarbība noformēta 2015. gada 13. oktobrī. Līgums paredz savstarpēju sadarbību bibliotēku nozares speciālistu profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā un citu uz bibliotēku nozares attīstību vērstu projektu un aktivitāšu īstenošanā.

LBB ir izvērsta sadarbība ar daudzām nacionālajām bibliotekāru biedrībām. Sadarbība ar Lietuvas Bibliotekāru biedrību un Igaunijas Bibliotekāru biedrību notiek jau kopš LBB darbības sākuma. Lai stiprinātu ciešāku tālāku sadarbību, 2015. gada 27. aprīlī Viļņā Lietuvas 15. nacionālās bibliotēku nedēļas laikā tika parakstīts sadarbības memorands starp Lietuvas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Bibliotekāru biedrību un Igaunijas Bibliotekāru biedrību. Savukārt lai nodrošinātu Baltijas bibliotekāru kongresa tradīciju un nostiprinātu tā regularitāti, 2019. gada 18. jūnijā Pērnavā tika parakstīta vienošanās par turpmāku Baltijas bibliotekāru kongresu organizēšanu.

2015. gada 13. oktobrī parakstīts Baltijas valstu bibliotekāru biedrību sadarbības memorands ar Ukrainas Bibliotekāru biedrību.

2016. gada 22. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru 2017. gada rudens sanāksme, kuras laikā LBB un Latvijas Akadēmisko bibliotēku asociācija (LATABA) parakstīja sadarbības līgumu, kurā LBB un LATABA vienojās par sadarbību savu biedru un citu bibliotēku nozares speciālistu saliedēšanā, profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanā, bibliotēku un bibliotekāru prestiža celšanā un interešu aizstāvībā valsts un starptautiskā mērogā, bibliotēku nozares attīstībā un bibliotēku darba pilnveidē.

2017. gada 17. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp LBB un Latvijas Skolu bibliotekāru biedrību (LSBB).

2022. gada 27. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika noslēgts sadarbības līgums starp LBB un Latvijas Muzeju biedrību (LMB).