Ar mērķi izcelt un godināt bibliotēku un bibliotekāru darbu, LBB pasniedz Gada balvu nominācijās “LBB Gada bibliotēka”, “LBB Gada bibliotekārs” un “Gada notikums Latvijas bibliotēkās”.

LBB GADA BALVA 2023