GADA BIBLIOTEKĀRS 2016 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – INGA BRŪVERE

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa „Gada bibliotekārs 2016” nominācijā – par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, laureātu šogad izraudzīta Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Inga Brūvere.

Inga Brūvere, Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Inga Brūvere ir pierādījusi sevi kā spilgtu un radošu personību. Lai sasniegtu Bērnu literatūras centra (BLC) izvirzītos mērķus lasītāju piesaistē un lasīšanas veicināšanā, Inga aktīvi komunicē ar lēmumu pieņēmējiem. Tie ir gan pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, gan skolu vadītāji, gan kultūras dzīves un pilsētas restorānu un kafejnīcu vadītāji. Pateicoties šīm darbībām, ir izveidots stabils bibliotēkas partneru loks, kas aktīvi iesaistās un atbalsta bibliotēkas piedāvāto ideju realizēšanu.

2016. gadā, sadarbībā ar skolu pārstāvjiem, tika apmeklētas pilsētas skolu pamatskolas klases, kurās tika runāts par jaunajām „Bērnu un Jauniešu žūrijas 2016” kolekcijas grāmatām, bet sadarbībā ar Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas vadību, tika realizēta iecere par 1. klases bērnu iesaisti bibliotēkā – viņiem 1. septembrī tika pasniegti īpaši ielūgumi bibliotēkas apmeklēšanai. Šo aktivitāšu rezultātā un, pateicoties izglītības iestāžu vadības atbalstam, tika panākts būtisks lasītāju pieaugums šajā vecuma grupā.

Sadarbībā ar kafejnīcu „Makkabi” un restorānu „Goldingen Room” šajās ēdināšanas iestādēs tiek izvietotas grāmatu kolekcijas no bibliotēkas krājuma, tai pievienojot praktisko darbu lapas ar bibliotēkas kontaktinformāciju. Tādējādi jaunajiem vecākiem netiešā veidā tiek pateikts, ka pilsētā aktīvi darbojas bibliotēka un viņi ir aicināti to apmeklēt.

Kuldīgas Galvenā bibliotēka no 2009. gada iesaistījusies UNESCO Stāstu bibliotēku kustībā. Šīs kustības ietvaros Inga Brūvere ar savu darbību un mērķtiecību un kļuvusi atpazīstama visā Latvijā tādējādi, veicinot Kuldīgas Galvenās bibliotēkas atpazīstamību. 2016. gadā Inga līdzdarbojās Kurzemes stāstnieku festivālā „Ziv Zup”, vadīja nodarbības Vidzemes un Zemgales stāstnieku festivālos.

Sadarbībā ar Kuldīgas kultūras centru Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC aktīvi iesaistās arī Kuldīgas kultūras dzīves bagātināšanā, piedaloties tādos nozīmīgos svētkos kā tūrisma sezonas atklāšanā – palu šovā „Lido zivis”, kas notiek aprīlī „Pilsētas svētkos – Dzīres Kuldīgā”, „Hercoga Jēkaba gadatirgū” un „Muzeju naktī”, kuru laikā bibliotēka piedāvā dažādas atraktīvas nodarbības bērniem. Šīs aktivitātes palīdz veidot pozitīvu bibliotēkas tēlu ne tikai kuldīdznieku, bet arī pilsētas viesu acīs.

Ingas Brūveres vadītā BLC kolektīva darbs ir nodrošinājis pozitīvu bibliotēkas tēlu vietējā sabiedrībā un veicinājis tās atpazīstamību aiz Kuldīgas novada robežām. Viņas darbs tiek augstu vērtēts arī nozares profesionāļu vidū.

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC darbība Ingas Brūveres vadībā ir nodrošinājusi bibliotēkas atpazīstamību Kuldīgas novadā un ārpus tā. Pateicoties Ingas realizētajām aktivitātēm, bibliotēkas loma un darbinieku kompetence tiek novērtēta. Par to liecina fakts, ka pašvaldība nodrošina attīstību veicinošu finansējumu gan dažādu aktivitāšu organizēšanai, gan krājuma papildināšanai.

Arī PII iestādes ir novērtējušas Ingas Brūveres vadītā BLC profesionālismu, par ko liecina fakts, ka ik mēnesi BLC darbinieki, saskaņā ar PII mācību plānu, atlasa un piegādā literatūru tematiskajām nodarbībām trīs pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

BLC devums lasīšanas veicināšanā ir novērtēts arī no skolu puses, jo bibliotēka tiek aicināta sagatavot ieteicamās literatūras sarakstus vasaras lasīšanai, bet tas liecina, ka skolas uzticas BLC darbinieku kompetencei.

Par Ingas Brūveres vadītā BLC ietekmi pilsētā un profesionālismu liecina fakts, ka Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 2016. gadā speciāli aicināja viņus iesaistīties Karjeras nedēļas aktivitātēs, organizējot nodarbības bērnudārzu audzēkņiem.

Izveidotais sadarbības tīkls spēlē lielu lomu lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” realizēšanā. Šajā kontekstā īpaši pozitīvi vērtējams pirmsskolas izglītības iestāžu atbalsts, jo Inga dodas uz bērnudārziem un grupiņās lasa programmā ietvertās grāmatas. Tas dod labu rezultātu! Ja 2010. gadā šajā programmā bija iesaistījies 41 bērns, tad 2016. gadā tajā piedalījās jau 283 bērni, un no tiem 221 bērns vecuma grupā 5+. Par šīs programmas realizēšanu 2016. gadā tika saņemts Atzinības raksts no Latvijas Nacionālās bibliotēkas.

Ingas darbs ir pamanīts visā Latvijā. Par liecina fakts, ka vietne www.tuesi.lv, kurā tiek stāstīti stāsti par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju, 2016. gadā ievietoja stāstu arī par Ingu Brūveri. Šādi stāsti iedvesmo un rada pozitīvu bibliotekāra tēlu sabiedrībā.

Izveidotais sadarbības tīkls un tā atbalsts dažādu aktivitāšu veikšanā ir sasniedzis savu mērķi – arvien vairāk bērnu apmeklē bibliotēku un iesaistās lasīšanā. 2016. gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas BLC reģistrēto lasītāju skaits palielinājies par 185 lasītājiem, tajā skaitā par 115 lasītājiem vecumā grupā no 1.-4. klasei.

Kuldīgas novada Domes deputāte, Kuldīgas Centra vidusskolas direktore Brigita Freija: „Inga Brūvere ir radoša, aktīva, atbildīga, komunikabla un atsaucīga. Ar savu darbību viņa ir nodrošinājusi pozitīvu bibliotēkas tēlu Kuldīgas skolu un vietējās sabiedrības vidū, un viņas darbu augstu vērtē Kuldīgas novada bibliotekāri, kā arī izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2016 – Ingu Brūveri!

 

Papildus informācija:

Balva „Gada bibliotekārs 2016” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem izveidota komisija.

Konkursa „Gada bibliotekārs 2016” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 2017. gada 24. aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Pasākumu atbalstīja LR Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Eco Baltia. Apbalvošanas ceremoniju vadīja Ojārs Rubenis, muzikālo noskaņu radīja Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis, Andis Klučnieks.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*