Atskats uz pasākumu “Bibliotēkas un muzeji kā droša telpa dialogam un informācijas pratībai”

Pirms nedēļas, 12. jūlijā, ANO augsta līmeņa ilgtspējīgas attīstības forumā Latvija prezentēja savu brīvprātīgo ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu Latvijā kopš 2018. gada, savukārt 13. jūlijā Kultūras ministrija sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Pārresoru koordinācijas centru rīkoja tiešsaistes tematisko pasākumu “Bibliotēkas un muzeji kā droša telpa dialogam un informācijas pratībai”.

Lasīt tālāk

LBB – ANO augsta līmeņa politikas forumā par ilgtspējīgu attīstību Ņujorkā, ASV

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) piedzīvojusi līdz šim nebijušu sasniegumu – laikā no 2022. gada 5. līdz 15. jūlijam biedrības priekšsēdētāja Māra Jēkabsone piedalījās ANO augsta līmeņa politikas forumā par ilgtspējīgu attīstību (High-Level Political Forum on Sustainable Development) Ņujorkā, ASV, pārstāvot gan LBB un Latvijas bibliotekārus, gan Starptautisko bibliotēku asociāciju un institūciju federāciju (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA), gan nevalstiskās organizācijas un Latvijas valsti kopumā.

Lasīt tālāk

​​​​​​​Latvija ilgtspējīgas attīstības ziņojumā izceļ bibliotēku un muzeju lomu dialoga un informācijas pratības veicināšanā

13. jūlijā norisināsies tiešsaistes pasākums “Bibliotēkas un muzeji kā droša telpa dialogam un informācijas pratībai”, ko rīko Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālo komiteju (ICOM) un Starptautisko bibliotēku asociācijas un institūcijas federāciju (IFLA).

Lasīt tālāk

Tapis Somijas Kultūras mantojuma aģentūras ilgtspējas apļa tulkojums latviski

Iedvesmojoties no 2021. gada 23. un 24. septembra tiešsaistes konferencē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” demonstrētās Somijas Kultūras mantojuma aģentūras (Finnish Heritage Agency) pārstāvju prezentācijas par viņu izstrādāto nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējas apli, tapis šī rīka tulkojums latviešu valodā.

Lasīt tālāk

EBLIDA un Latvijas Nacionālā bibliotēka publisko “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”

EBLIDA (Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas birojs) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir publicējis “Otro Eiropas ziņojumu par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām”. Ziņojuma saturs ir balstīts uz aptaujas rezultātiem, kura tika izsūtīta Eiropas bibliotēku asociācijām 2021. gada rudenī, un ietver aptaujas kopsavilkumu un septiņpadsmit valstu profilus. Katrs no šiem profiliem ietver informāciju par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) prioritātēm un politiku bibliotēku jomā attiecīgajā valstī, uz IAM orientētu projektu izlasi, kā arī informāciju par projektu finansējuma avotiem un novērtējumu.

Lasīt tālāk

Taps Somijas Kultūras mantojuma aģentūras ilgtspējas rīka tulkojums latviski

Iedvesmojoties no 2021. gada 23. un 24. septembra tiešsaistes konferencē Igaunijas, Latvijas un Lietuvas muzeju un bibliotēku darbiniekiem “Ilgtspējīgas attīstības mērķu lokalizēšana Baltijas valstu muzejos un bibliotēkās” demonstrētās Somijas Kultūras mantojuma aģentūras (Finnish Heritage Agency) pārstāvju prezentācijas par viņu izstrādāto ilgtspējas rīku kultūras mantojuma institūcijām, Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) un Latvijas Muzeju biedrība (LMB) veic šī rīka tulkojumu latviešu valodā.

Lasīt tālāk