Nodaļas vadītāja:

Olga Kronberga

Valmieras bibliotēka
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4200
M. 29743749
E. olga.kronberga@vb.valmierasnovads.lv

Nodaļas aktivitātes:

Uzzini vairāk

Valde:

Alūksnes reģiona grupa Justīne Kļava
Jaunalūksnes bibliotēka bibl.kolbergis@aluksne.lv
Cēsu reģiona grupa Krista Annija Holtere Cēsu Centrālā bibliotēka holtere.krista@biblioteka.cesis.lv
Gulbenes reģiona grupa Iveta Erica Gulbenes bibliotēka iveta@gulbenesbiblioteka.lv
Madonas reģiona grupa Daiga Puķīte Madonas novada bibliotēka daiga.pukite@inbox.lv
Limbažu reģiona grupa Broņislava Sauka Limbažu Galvenā bibliotēka bronislava.sauka@limbazi.lv
Ogres reģiona grupa Liene Kainaize  Ciemupes bibliotēka ciemupe.biblioteka@ocb.lv
Valkas reģiona grupa Līga Rābante Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka liga.rabante@strencunovads.lv
Valmieras reģiona grupa Inese Erdmane Valmieras bibliotēka inese.erdmane@vcb.valmiera.lv

Individuālie biedri:

200+

Institucionālie biedri:

Institucionālo biedru saraksts un karte

Bijušie nodaļas vadītāji:

  • Gunta Romanovska, Cēsu Centrālā bibliotēka (1998-2014)
  • Elīna Riemere, Cēsu Centrālā bibliotēka (2014-2016)

Vēsture:

LBB Vidzemes nodaļa dibināta 1998. gada 21. aprīlī, Cēsīs.

Bibliotekārus no 7 Vidzemes rajoniem – Aizkraukles, Alūksnes, Cēsīm, Gulbenes, Limbažiem, Madonas, Ogres, Valkas un Valmieras – Cēsu rajona centrālajā bibliotēkā kopā aicināja bibliotekāre Gunta Romanovska un kolēģes. To darīt viņas rosināja vairākkārtējie Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājas Silvijas Liniņas aicinājumi dibināt biedrības reģionālās nodaļas, kā arī Zemgales novada bibliotekāru biedrības aktīvā darbība kopš 1990. gada. Šie septiņi rajoni nebija izvēlēti nejauši, martā Rīgā notika Vidzemes novada kultūras dienas, tajās piedalījās minēto rajonu pārstāvji, tas arī noteica uzaicināto rajonu skaitu.

Novada bibliotekāru atsaucība bija tiešām liela, cerēto 28 – 35 cilvēku vietā ieradās 47. Nodaļas dibināšanas sapulcē piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) priekšsēdētāja Silvija Liniņa, Zemgales novada bibliotekāru biedrības dibinātāja un pirmā priekšsēdētāja Inta Brantevica, zemgaliešu pašreizējā priekšsēdētāja Inga Buholca.

Ieskatu Latvijas bibliotekāru biedrības vēsturē un šodienas aktualitātēs sniedza Silvija Liniņa. Viņa uzsvēra reģionālo nodaļu nozīmi biedrības darbībā un tālākajā attīstībā.

Inta Brantevica pastāstīja par Zemgales novada bibliotekāru biedrības dibināšanu 1990. gadā, kad bija likvidētas arodbiedrības, zonālais metodiskais centrs Jelgavā. Bibliotekāriem bija zudusi kopā sanākšanas iespēja. Atjaunojās Latvijas Bibliotekāru biedrības darbība, nodibināja Zemgales biedrību, kurā apvienojās Jelgavas, Bauskas, Dobeles rajonu bibliotekāri, arī skolu un citu resoru bibliotēku darbinieki. Tika organizēti saieti, tikšanās ar grāmatu izdevējiem, ekskursijas un citi pasākumi.

Zemgales novada bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Inga Buholca informēja par nodaļas rīkotajiem pasākumiem pēdējos gados un aicināja arī vidzemniekus apvienoties kopējā biedrībā.

Cēsu rajona centrālās bibliotēkas bibliotekāre Gunta Romanovska klātesošajiem pastāstīja, kādi ir Vidzemes novada bibliotekāru biedrības dibināšanas mērķi:

  • Tikties kopējos pasākumos, pārņemt kolēģu darba pieredzi.
  • Galveno uzmanību veltīt pagastu un mazo pilsētu bibliotekāriem, jo rajonu galveno bibliotēku darbiniekiem ir daudz vairāk iespēju apmeklēt dažādus seminārus un konferences, biežāk tikties dažādos pasākumos.
  • Kopējos pasākumus izmantot profesionālā līmeņa paaugstināšanai un redzesloka paplašināšanai. Uzaicināt tajos piedalīties labākos bibliotekārā darba speciālistus no Rīgas un citiem rajoniem, interesantus cilvēkus, zinātniekus. Rīkot profesionālos konkursus.
  • Meklēt iespējas sadarboties ar Nevalstisko organizāciju apvienību.
  • Informēt visu rajonu grupu vadītājus par Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes sēdēs apspriestajiem jautājumiem.