Atbilstoši LBB statūtiem biedrības kongresā vai kopsapulcē var tikt ievēlēti LBB Goda biedri, kas var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta biedrību, ir devuši būtisku ieguldījumu biedrības darbā. LBB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, taču viņi ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.

Atjaunota LBB Goda biedru tradīcija (21.05.2018.)

Pirmais zināmais LBB Goda biedrs:

  • Jānis Misiņš, Latvijas zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, Misiņa bibliotēkas izveidotājs

2018. gada 17. aprīļa biedrības kopsapulcē ievēlētie LBB Goda biedri:

  • Inese Auziņa-Smita, ikgadējā biedrības atbalstītāja un starptautisko sakaru veicinātāja
  • Anna Mauliņa, divkārtējā biedrības priekšsēdētāja, nerimstošā bibliotēku jomas attīstītāja un bibliotekāru iedvesmotāja
  • Gunta Romanovska, LBB Vidzemes nodaļas dibinātāja, ilggadējā nodaļas vadītāja, Vidzemes bibliotekāru saliedētāja

2023. gada 25. aprīļa biedrības kongresā ievēlētie LBB Goda biedri:

  • Baiba Mūze, bijusī LBB Bibliogrāfijas sekcijas vadītāja, aktīva LBB profesionālās pieredzes apmaiņas braucienu organizētāja, Jauno speciālistu sekcijas atbalstītāja
  • Silvija Tretjakova, bijusī LBB priekšsēdētāja, Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītāja
  • Kristīne Pabērza-Ramiresa, bijusī LBB priekšsēdētāja, Latvijas Bibliotēku festivāla un Bibliotēku ideju tirgus tradīcijas izveidotāja, aktīva LBB starptautiskās sadarbības veicinātāja