Atbilstoši LBB statūtiem biedrības kongresā vai kopsapulcē var tikt ievēlēti LBB Goda biedri, kas var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta biedrību, ir devuši būtisku ieguldījumu biedrības darbā. LBB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, taču viņi ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.

Atjaunota LBB Goda biedru tradīcija (21.05.2018.)

Pirmais zināmais LBB Goda biedrs:

  • Jānis Misiņš, Latvijas zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs, Misiņa bibliotēkas izveidotājs

2018. gada 17. aprīļa biedrības kopsapulcē ievēlētie LBB Goda biedri:

  • Inese Auziņa-Smita, ikgadējā biedrības atbalstītāja un starptautisko sakaru veicinātāja
  • Anna Mauliņa, divkārtējā biedrības priekšsēdētāja, nerimstošā bibliotēku jomas attīstītāja un bibliotekāru iedvesmotāja
  • Gunta Romanovska, LBB Vidzemes nodaļas dibinātāja, ilggadējā nodaļas vadītāja, Vidzemes bibliotekāru saliedētāja