Atjaunota LBB Goda biedru tradīcija

Atbilstoši Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) statūtiem biedrības kongresā vai kopsapulcē var tikt ievēlēti LBB Goda biedri, kas var būt profesijas pārstāvji, ievērojami zinātnieki, sabiedriskie darbinieki, Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņi, kas intelektuāli vai materiāli atbalsta biedrību, ir devuši būtisku ieguldījumu biedrības darbā. LBB Goda biedriem ir visas biedru tiesības un pienākumi, taču viņi ir atbrīvoti no biedra naudas maksājumiem.

Vienīgais līdz šim zināmais LBB Goda biedrs ir Jānis Misiņš (1862–1945). Diemžēl trūkst plašākas informācijas par viņa kā LBB Goda biedra ievēlēšanas apstākļiem. Dažādu iemeslu dēļ LBB Goda biedru tradīcija tālāk netika attīstīta. Taču, kā mēs labi zinām, cilvēku, kas LBB labā veikuši ievērojamu ieguldījumu un tādējādi sekmējuši visas bibliotēku nozares attīstību, ir daudz. Tādēļ LBB valde nolēma, ka ir pienācis laiks atjaunot LBB Goda biedru tradīciju un godināt personības, kas devušas paliekošu ieguldījumu LBB darbā. Diemžēl dažas no šīm personībām jau ir aizgājušas mūžībā, piemēram, izcilā bibliotēku nozares darbiniece, divkārtēja LBB priekšsēdētāja Silvija Liniņa (1934–2013).

2018. gada 17. aprīlī – Latvijas Bibliotēku festivāla 2018 ietvaros organizētās LBB kopsapulces laikā – tika ievēlēti trīs LBB Goda biedri: ilggadējā biedrības atbalstītāja un starptautisko sakaru veicinātāja Inese Auziņa-Smita, divkārtējā biedrības priekšsēdētāja, nerimstošā bibliotēku jomas attīstītāja un bibliotekāru iedvesmotāja Anna Mauliņa un LBB Vidzemes nodaļas dibinātāja, ilggadējā nodaļas vadītāja, Vidzemes bibliotekāru saliedētāja Gunta Romanovska.

LBB Goda biedrs Gunta Romanovska (no kreisās) un LBB priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Foto: Kristians Luhaers

Sveicam un lepojamies!

 

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
LBB valdes priekšsēdētāja

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*