Biedrībā var iestāties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu biedrības valdei vai reģionālajai nodaļai.

LBB biedra naudas apjoms gadā (saskaņā ar 2014. gada 30. aprīļa LBB 11. kongresa un 2018. gada 17. aprīļa LBB 19. kopsapulces lēmumu):

LBB individuālajiem biedriem 7,00 EUR

Iestāšanās maksa jaunajiem biedriem – 1 % no mēneša algas pēc nodokļu nomaksas.*

* Jaunajiem biedriem iestāšanās gadā ir jāmaksā tikai iestāšanās maksa, biedra naudu 7,00 EUR jāmaksā no nākamā gada.

LBB institucionālajiem biedriem:

 • pagasta/skolas bibliotēka 14,00 EUR;
 • novada centrālā/pilsētas bibliotēka 50,00 EUR**;
 • akadēmiskā/speciālā bibliotēka – atkarībā no darbinieku skaita:
  • līdz 30 darbiniekiem 71,00 EUR,
  • 31–100 darbinieki 142,00 EUR,
  • 101–200 darbinieki 213,00 EUR,
  • 201–500 darbinieki 427,00 EUR;
 • cita saskarnozares vai kultūras iestāde vai uzņēmums 70,00 EUR.

** Ja bibliotēka vēlas biedrībā iestāties kopā ar savām struktūrvienībām, biedra nauda par katru struktūrvienību – 10,00 EUR.