Ja vēlies iesaistīties Latvijas Bibliotekāru biedrības aktivitātēs, kļūsti par mūsu biedru!

Biedrībā var iestāties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot rakstisku pieteikumu biedrības valdei vai reģionālajai nodaļai. Pieteikuma veidlapu lejuplādē šeit:

LBB biedra naudas apjoms gadā (saskaņā ar 2014. gada 30. aprīļa LBB 11. kongresa un 2018. gada 17. aprīļa LBB 19. kopsapulces lēmumu):

LBB individuālajiem biedriem 7,00 EUR

Iestāšanās maksa jaunajiem biedriem – 1% no mēneša algas pēc nodokļu nomaksas.*

* Jaunajiem biedriem iestāšanās gadā ir jāmaksā tikai iestāšanās maksa, biedra naudu 7,00 EUR jāmaksā no nākamā gada.

LBB institucionālajiem biedriem:

 • pagasta/skolas bibliotēka 14,00 EUR;
 • novada centrālā/pilsētas bibliotēka 50,00 EUR**;
 • akadēmiskā/speciālā bibliotēka – atkarībā no darbinieku skaita:
  • līdz 30 darbiniekiem 71,00 EUR,
  • 31–100 darbinieki 142,00 EUR,
  • 101–200 darbinieki 213,00 EUR,
  • 201–500 darbinieki 427,00 EUR;
 • cita saskarnozares vai kultūras iestāde vai uzņēmums 70,00 EUR.

** Ja bibliotēka vēlas biedrībā iestāties kopā ar savām struktūrvienībām, biedra nauda par katru struktūrvienību – 10,00 EUR.