LBB Gada balvas 2021 ceremonijā pasniedz balvu titula “Gada bibliotēka 2021” ieguvējai – Bauskas Centrālajai bibliotēkai

Par inovatīvu un aktīvu darbu, pakalpojumu izcilību un projektu realizāciju Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas titulu “Gada bibliotēka 2021” ieguvusi Bauskas Centrālā bibliotēka.

Bauskas Centrālās bibliotēkas kolektīvs. Foto no Bauskas Centrālās bibliotēkas arhīva

Bauskas Centrālā bibliotēka ir spilgts piemērs visām kultūrizglītojošām iestādēm ne tikai Bauskas novadā, bet visā Latvijā, kā mērķtiecīgi, sabiedrībai noderīgi un mūsdienīgi realizēt, pilnveidot, attīstīt savu darbību. Neskatoties uz to, ka bibliotēkas telpas jau sen kļuvušas par šaurām un jaunu telpu iespējamībai rodas dažādi šķēršļi, bibliotēkas kolektīvs pilnvērtīgi nodrošina savus pakalpojumus novada iedzīvotājiem, saglabājot gan tradicionālās vērtības, gan meklē jaunas un inovatīvas iespējas pakalpojumu uzlabošanai un modernizēšanai. Tas ir iespējams, jo Bauskas Centrālajā bibliotēkā strādā profesionāli un atbildīgi darbinieki, viņu idejas, radošums, nesavtīgais ikdienas darbs iedvesmo ikvienu, kas kaut reizi ir pabijis bibliotēkā, sadarbojies dažādu projektu realizācijā vai piedalījies viņu veidotajos pasākumos.

Bibliotēkas kolektīvs saviem lietotājiem bibliotēkas apmeklējumu veido izglītojoši saturīgu, radošu un līdz ar grāmatu lasīšanu organizē izstādes, tikšanās ar spilgtiem Latvijas kultūras un mākslas pārstāvjiem, arī dažādus konkursus gan klātienē, gan digitālā formā, piedāvā konsultācijas, sadarbojas ar izglītības un kultūras iestādēm.

Bauskas Centrālā bibliotēkas kolektīva laikmetīgumu un darbību virtuālajā vidē pierāda gan vizuāli pievilcīgā un aktīvā tīmekļvietne www.bauskasbiblioteka.lv, kur var apskatīt un pasūtīt grāmatas elektroniski, sameklēt izdevumus arī citās novada bibliotēkās, iepazīties ar plānotajiem pasākumiem un notikumiem. Aktīvi un radoši darbojas arī bibliotēkas izveidotais “Facebook” konts www.facebook.com/bauskasbiblioteka, tajā regulāri lasītāji tiek iepazīstināti ar novada bibliotēku aktivitātēm, lasītākajām grāmatām, jaunumiem, kā arī ar aktualitātēm sabiedrībā.

Bauskas novada domes deputāte un Bauskas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece Inita Nagņibeda:

Bauskas Centrālās bibliotēka ir arī pirmā bibliotēka Latvijā, kas ieviesa jaunu pakalpojumu grāmatu pakomātu Bauskā. Šis pakalpojums spēja nodrošināt arī epidemioloģiskajos ierobežojumu apstākļos bezkontakta grāmatu izsniegšanu, gan arī atvieglo grāmatu saņemšanu iedzīvotājiem, kuriem ir grūtības nokļūt līdz bibliotēkai. Patīkama un sirdi sildoša ir bibliotēkas darbinieku iniciatīva izdodamās grāmatas iesaiņot ekoloģiskā materiālā un grāmatām klāt pievienot ar roku rakstītus vēlējumus.
2022. gads ir Bauskas Centrālās bibliotēkas simtgades gads, un, gatavojoties šim nozīmīgajam notikumam, jau 2021. gadā bibliotēkas kolektīvs ir domājis un strādājis, kā ieskandināt svētkus laikā, kad nevar prognozēt, vai tie epidemioloģiskās drošības dēļ varētu noritēt klātienē. Viens no darbiem, kas tika veikts, bija publicēts Bauskas Centrālās bibliotēkas simtgades izdevums ar interesantiem faktiem un vēstures liecībām.”

Arī Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar “Gada bibliotēku 2021” – Bauskas Centrālo bibliotēku!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle Gunta Grundmane
LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*