LBB Gada bibliotēka 2020 – Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvai “Gada bibliotēka 2020” tika pieteiktas 3 bibliotēkas: Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka, Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka un Preiļu Galvenā bibliotēka. Par mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu ne tikai ar bibliotēkas lasītājiem, bet arī visiem iedzīvotājiem “Gada bibliotēkas 2020” godā celta Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka.

Komanda – tas ir mūsu spēks! Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas kolektīvs, svinot Ikšķiles 835. dzimšanas dienu. Foto no Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas foto arhīva

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas kolektīvs 2020. gadā veiksmīgi sadarbojies ar plašu partneru loku, bibliotēkas komanda sevi veiksmīgi parādījusi vairākos jaunos izaicinājumos, aktivizējot bibliotēkas darbu gan klātienē, gan virtuālajā vidē, īstenojot savā darbībā jaunus sadarbības veidus un piedāvājumu formātus, lai ieinteresētu sabiedrību par bibliotēkas pakalpojumiem.

  • Pirmo reizi izveidota virtuālā izstāde, organizēti tiešsaistes konkursi un lietotāju aptauja, izmantojot tiešsaistes rīkus.
  • Uzsākta dalība Nacionālajā skaļās lasīšanas sacensībā.
  • Liela vērība pievērsta novadpētniecības materiālu popularizēšanai un attālinātas pieejamības nodrošināšanai. Bibliotēka iesaistījusies Ikšķiles 835. jubilejas pasākumu īstenošanā ar virtuālo izstādi “Ikšķilei 835. Šķirstot grāmatu”, kur iepazīstināts ar izdevumiem, kas satur būtisku informāciju par novadu, tā vērtībām. Uzsākta lasītāju un citu interesentu iepazīstināšana ar novadniekiem, publicējot ciklu “Esam lepni!”.
  • Decembrī svinēta ievērojamās novadnieces Zentas Ērgles simtgade ar literatūras izstādi, svētku plakātiem, jubilāres grāmatu vāku reprodukcijām. Plašs interesentu loks iepazina rakstnieces grāmatas un balsoja par savu mīļāko darbu. Kopumā saistībā ar Zentas Ērgles jubileju sociālajā tīklā “Facebook” izveidoti 13 ieraksti un 4 video.
  • Uzsākta sadarbība ar PEP mammu (pirmās emocionālās palīdzības mamma – profesionāla atbalsta persona māmiņām ar mazuli no dzimšanas līdz trīs gadu vecumam), bibliotēkas lietotāju Ingu Bernāni, īstenojot ciklu “Bērnu un māmiņu rīti”, kur katrā tikšanās reizē pārrunātas tēmas, kas aktuālas māmiņām.
  • Īstenots Dzejas dienu flešmobs (zibakcija) – improvizēti dzejas lasījumi, kuros iesaistīti mazie lasītāji, bibliotēkas kolektīvs un pieaugušie apmeklētāji.

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāres 2020. gadā aktīvi piedalījušās dažādos projektos un raidījumos, kā rezultātā radīti un publicēti vairāki video sižeti, kas popularizē bibliotēkas resursus un pakalpojumus:

  • latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciētajā sociālajā projektā “Bibliotēka” izveidots video par bibliotēku un ieteiktas grāmatas dažādām vecumgrupām;
  • izklaides medija “Chaula TV” raidījumā bibliotēkas bibliotekāre Māra Melne stāsta par Dzejas dienas noskaņām un citām aktualitātēm bibliotēkā;
  • bibliotēkas vadītāja Dace Rempe stāsta par bibliotēku darbu, profesiju un stereotipiem bibliotēkas lasītājas Aijas Bremšmites veidotā podkāsta “Piedzīvot lappuses” ierakstā “Kas notiek bibliotēkās?”.

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka iet līdzi laikam un tā prasībām, veicinot bibliotēkas atpazīstamību un piesaistot jaunus lasītājus. 2020. gadā, kad daudzās bibliotēkās Covid-19 pandēmijas iespaidā samazinājās gan lasītāju, gan apmeklējumu un izsniegumu skaits, Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas lietotāju skaits ievērojami palielinājās.

“Kas ir laba bibliotēka? Tā ir tāda, kurā gan tās darbinieki, gan apmeklētāji jūtas labi. Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka ir viena no tādām bibliotēkām. Tās vadītāja Dace Rempe par savām kolēģēm runā ar lepnumu, savukārt bibliotekāres arvien ir priecīgas un laipnas, gatavas palīdzēt. Pretimnākšana ik uz soļa, prieks, sagaidot bibliotēkas klientus, un ļoti, ļoti liela vēlme darīt tā, lai būtu labāk, interesantāk, ērtāk.” (Aija Bremšmite, Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas apmeklētāja)

“Ikšķiles novada Centrālajā bibliotēkā izveidojies jauns, radošs un profesionāls kolektīvs vadītājas Daces Rempes vadībā. Bibliotēkā valda izcils komandas darbs, izveidojusies laba sadarbība ar NVO, novada uzņēmējiem, māksliniekiem, literātiem un novada iestādēm. Aktīvs darbs notiek gan klātienē, gan virtuālajā vidē, īstenojot savā darbībā jaunus sadarbības veidus un piedāvājumu formātus, lai ieinteresētu lietotājus par bibliotēkas pakalpojumiem.” (Dace Jansone, Ikšķiles novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja)

Sirsnīgi sveicam LBB Gada bibliotēku 2020 – Ikšķiles novada Centrālo bibliotēku!

LBB saka lielu paldies par pieteikumu un izsaka atzinību arī Ludzas pilsētas galvenajai bibliotēkai un Preiļu Galvenajai bibliotēkai par 2020. gadā paveikto! Lai gan Gada bibliotēkas tituls ik gadu tiek piešķirts vienai bibliotēkai, godā tiek celti un sumināti visi balvas nominanti. Ļoti ceram, ka nākamā gada Bibliotēku festivālā beidzot pēc ilgāka pārtraukuma varēsim tikties svinīgajā Gada balvas pasniegšanas ceremonijā klātienē. Šoreiz – jau otro reizi LBB vēsturē – Gada balvas laureātu sumināšana notiek domās, vārdos un laba vēlējumos!

Visas trīs bibliotēkas saņems atzinības rakstus, bet Gada bibliotēka 2020 – kopā ar atzinības rakstu saņems arī naudas balvu. Lai izdodas ieceres arī 2021. gadā un turpmāk!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Gunta Grundmane

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*