Izsludina manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”

Apgāds “Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina manuskriptu konkursu “Novadpētniecība novados”. Manuskriptu konkursa mērķis ir celt Latvijas novadu cilvēku pašapziņu un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, stāstot par mūsu zemes pamatu – novadu kultūru, stiprajām latviešu saimēm un ģimenes tradīcijām. Manuskriptu konkursa laiks: 1. maijs – 1. augusts; honorāru fonds: 8000 eiro.

Konkursā aicināts piedalīties ikviens interesents, kurš sagatavojis darbu atbilstoši iesniegšanas prasībām. Iesniegtie darbi tiek izskatīti divu mēnešu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām. Trīs labāko darbu autori pretendē uz daļu no 8000 eiro lielā honorāru fonda, un konkursa uzvarētājs slēdz līgumu ar apgādu “Jumava” par darba izdošanu.

Konkursa žūrijas komisijas sastāvā – apgāda “Jumava” galvenā redaktore un valdes pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Bibliotekāru biedrības pārstāvis.

Apgāds “Jumava” jau tradicionāli izsludina šādu konkursu. Par pirmā konkursa laureāti kļuva vecpiebaldzēniete, rakstniece Ingūna Bauere ar darbu “Marta, mana Andromeda”. Klajā nākuši arī citi konkursā augstu novērtējumu ieguvušie darbi: sadarbībā ar Vecumnieku novada domi izdota Ginas Viegliņas-Vallietes grāmata “Pa votu un sēļu pēdām Zemgalē no 15. līdz 20.gadsimtam”, ar Balvu novada pašvaldības atbalstu – Irēnas Šaicānes “Balvi un balvenieši 20.gadsimtā “Staņislava” stāstos”, bet ar Beverīnas novada pašvaldības atbalstu – Ingas Boškinas grāmata “Trikāta – Tālavas valsts galvaspilsēta”.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību, kā arī konkursa nolikums pieejams www.jumava.lv un Latvijas pašvaldību savienības mājas lapā: www.lps.lv.

Apgāds “Jumava” ir viena no lielākajām un vecākajām izdevniecībām Latvijā, ar daudzveidīgu grāmatu klāstu un senām tradīcijām. 2021.gadā apgāds svin savu 30 gadu darba jubileju.

 

Papildu informācija:
Apgāda “Jumava” redakcija
Tālr. 26490412
E-pasts: pasutijums@jumava.lv

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*