LBB Gada bibliotekārs 2019 – Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada bibliotekāra 2019 balvai tika pieteikti 4 pretendenti:

  • Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūta Turpinājumizdevumu nodaļas vadītāja Ilona Dukure – par viņas profesionālo ieguldījumu kvalitatīvu LNB pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas bibliotēku sistēmai un sabiedrībai;
  • Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Aija Janbicka-Vība – liela autoritāte bibliotēku vidē, veic mērķtiecīgu un kvalitatīvu darbu gan ar bibliotēkas lietotājiem, gan ar sabiedrību, veiksmīgi sadarbojas ar plašu partneru loku, viņai piemīt radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu;
  • Vitrupes bibliotēkas vadītāja Rudīte Reide – par lauku bibliotēkas vadītājas dzīvesprieku, enerģiju un uzdrīkstēšanos, par prasmi dzīvot kopā ar saviem līdzcilvēkiem: uzklausīt, palīdzēt, izzināt, ieteikt, izrunāties, kopā sakopt apkārtni un kopīgi svētkus svinēt;
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova.

LBB Gada bibliotekārs 2019 – Rīgas Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas datortīklu administratore Dace Vlasova. Foto: no Rīgas Centrālās bibliotēkas arhīva

Daces Vlasovas pašaizliedzīgais darbs Rīgas skolu bibliotēku inventarizāciju vadīšanā nav palicis nepamanīts. Kopš Dace 2017. gadā uzsāka savu darbu kā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) Automatizācijas nodaļas galvenā speciāliste-datortīklu administratore, viņa ir veikusi 442 vizitācijas skolu bibliotēkās. Dace darījusi visu, lai skolu bibliotekāri justos maksimāli droši, ar aizmugures sajūtu, kuru Dace nodrošināja pilnībā. Nav redzēts tik pārcilvēcīgi ieinteresēts un centīgs bibliotekārs – Dace ir katra darba devēja sapnis. Viņas spēja sadarboties ar visdažādākajiem cilvēkiem ir apbrīnojama, viņas pacietība – neizsmeļama. Daci kā speciālisti ciena ne tikai skolu bibliotekāri, bet arī RCB vadība, bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) “ALISE” uzturētājs SIA “Tieto Latvija” un citi sadarbības partneri. Dace ieviesusi daudz inovāciju bibliotekārajā darbā, viņa ir radoša, vienmēr gatava palīdzēt risināt bibliotekāriem neskaidros un grūti izpildāmos uzdevumus. Kolēģi ļoti augstu novērtē viņas izcilās sadarbības prasmes.

Rīgas Kultūru vidusskolas bibliotekāre Rita Lapsiņa: “Dace sevi pierādījusi kā ļoti profesionāla, atbildīga, radoša un pašaizliedzīga personība, ar kuru man bijis tas gods sadarboties. Veicot skolas krājuma inventarizāciju BIS “ALISE”, viņa vienmēr operatīvi sniedza mums visu nepieciešamo atbalstu un palīdzību.”

Rīgas Kultūru vidusskolas bibliotekāre Elita Lāce: “Esmu pagodināta, ka, strādājot skolas bibliotēkā, kopš 2017. gada decembra ir bijusi iespēja sadarboties ar tik izcilu personību profesionālajā jomā. Dace ir lielisks atbalsts un iedvesmas avots ar savām izcilajām komunikācijas spējām un attieksmi pret darbu.”

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotekāre Marina Kovaļa: “Pateicoties Dacei Vlasovai, skolu bibliotekārajā darbā ieviestas milzīgas pārmaiņas – esam kļuvušas zinošākas un pārliecinātākas par savām profesionālajām zināšanām, daudzās skolās ieviests BIS “ALISE” cirkulācijas modulis.”

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas bibliotekāre Ilze Krastiņa: “Kaut arī Dace Vlasova ir mūsu darba uzraudzītājs un vadītājs, viņas attieksme pret mums ir izcili draudzīga, saprotoša un ieinteresēta. Dace ap sevi radīja tik koleģiālu atmosfēru, ka varējām viņai atklāti uzticēt visas problēmas, zinot, ka viņa tiešām spēs palīdzēt.”

Lūk, tik daudz cieņas un mīlestības Dacei velta viņas kolēģi un sadarbības partneri! Arī LBB pievienojas sirsnīgo apsveicēju pulkam un sveic Gada bibliotekāri 2019 – Daci Vlasovu!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Daina Girvaite

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*