LBB Gada bibliotēka 2018 – Valmieras integrētā bibliotēka

Latvijas Bibliotēku festivāla laikā, 2019. gada 16. aprīlī, Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas ceremonijā LBB balvu nominācijā “Gada bibliotēka 2018” saņēma Valmieras integrētā bibliotēka.

2018. gads Valmieras integrētajai bibliotēkai noritējis Latvijas simtgades un Eiropas Kultūras mantojuma gada zīmē un bijis īpaši bagāts ar ilgtermiņa mērķtiecīga darba rezultātiem. Bibliotēka var lepoties gan ar bibliotēkā ieviestām inovācijām, gan oriģinālu projektu realizāciju. Tā pierādījusi arī izcilību pakalpojumu sniegšanā.

No kreisās: Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Valmieras bibliotēkas direktore Daiga Rokpelne, Vidzemes Augstskolas bibliotēkas direktore Evita Lantrāte, Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, LBB valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone. Foto: Kristians Luhaers

Viens no redzamākajiem 2018. gada sasniegumiem – izstrādāta novadpētniecības platforma, kuras atklāšana veltīta Latvijas simtgadei un Eiropas Kultūras mantojuma gadam. Platforma integrēta bibliotēkas tīmekļvietnē: http://www.biblioteka.valmiera.lv/lv/novadpetnieciba. Sadarbībā ar 6 novadu pašvaldību publiskajām bibliotēkām apkopotais materiāls pieejams 10 digitālajās kolekcijās.

2018. gadā Valmieras integrētā bibliotēka sagatavoja un Valmieras izglītības pārvaldē licencēja pieaugušo mūžizglītības kursu 5 nodarbību apjomā – “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”. Kopš 2018. gada novembra reizi mēnesī (sestdienās!) ikviens interesents var apmeklēt bibliotēkas piedāvātās bezmaksas nodarbības. Kursa mērķis – veicināt izpratni par sabiedrības un vides ilgtspējas problēmām, to risinājumiem un iedvesmot ikdienas paradumu maiņai atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Nodarbību lektori ir noteiktu tēmu profesionāļi, kas sniedz ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātēs, kā arī piedāvā praktiskus uzdevumus. Ievērību pelna fakts, ka mūžizglītības kurss ir aptvēris jaunu mērķgrupu – izglītotus, motivētus un ekonomiski aktīvus cilvēkus, kurus interesē vides jautājumi. Vidēji nodarbībās piedalās 35 cilvēki. Programma sagatavota sadarbībā ar Valmieras pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti vides komunikācijā un ir atbalsts Valmieras pilsētas pašvaldībai Valmieras vides deklarācijas ieviešanā.

Sadarbībā ar Valmieras Zonta klubu un partneriem no Skandināvijas bibliotēkā īstenots “Nordplus” projekts “Radošās komandas bibliotēkā”. Projekta moto – “ekperimentālā kultūra bibliotēkā caur radošu darbību un sadarbību”. Viens no centrālajiem projekta notikumiem bija bibliotekāru un lasītāju kultūrizpētes brauciens uz Hījumā salu Igaunijā un Valmieras dzejnieces Dainas Sirmās dzejas lasījumi Hījumā bibliotēkā.

2018. gadā viss bibliotēkas kolektīvs iesaistījās lasītāju un sadarbības partneru viedokļa izzināšanā par bibliotēkas darbu un nākotnes vajadzībām. Tika noorganizētas 7 fokusgrupu diskusijas, kā arī sarunas ar 6 novadu pašvaldību vadītājiem un bibliotekāriem.

Balva iegūta, pateicoties kopīgam visa bibliotēkas kolektīva darbam. Foto: Kristians Luhaers

2018. gadā bibliotēkas darbinieki izveidoja galda spēli “Esi drošs. Izvērtē risku” par bērnu drošības jautājumiem. Spēle ir komandas darbs, sākot ar ideju, koncepcijas izstrādi un beidzot ar vizuālo noformējumu.

Sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru, uzņēmumu “Tieto Latvia” un apgādu “Zvaigzne ABC” 2018. gadā Valmieras integrētās bibliotēkas bibliotekāri ir ieguldījuši nozīmīgu darbu “3td.lv” e-grāmatu platformas izveidošanā, tādējādi virzoties soli tuvāk e-grāmatu pieejamībai Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Bibliotēkas kolektīvs kopā ar Valmieras domes priekšsēdētāju Jāni Baiku un aktīvajiem bibliotēkas jauniešu organizācijas “Sudraba ZIRG’s” pārstāvjiem. Foto: Kristians Luhaers

“Vai tu jau lasi e-grāmatas?” – jautājumu uzdod Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga. Foto: Kristians Luhaers

Regīna Šalte, Valmieras Zonta kluba prezidente: “Valmieras integrētā bibliotēka jau daudzus gadus ir Valmieras Zonta kluba sadarbības partneris. Pateicoties Valmieras bibliotēkas uzmundrinājumam un atbalstam, esam kļuvušas sadarbības partneres jau 2 starptautiskos projektos. Projekta “Radošās komandas bibliotēkā” būtību raksturoja atslēgvārdi: eksperimentālā kultūra bibliotēkā caur radošu darbību un sadarbību.”

Ilze Eglāja, biedrības “Valmieras Attīstības aģentūra” valdes priekšsēdētāja: “Valmieras integrētā bibliotēka izprot sadarbības nozīmi ideju īstenošanā, spēj būt uzticams un atraktīvs ilgtermiņa partneris. (..) Augsti vērtējama bibliotēkas nodrošinātā iespēja NVO un neformālajām iedzīvotāju grupām pulcēties un organizēt bezmaksas pasākumus bibliotēkas telpās, saņemt tehnisko un darbinieku atbalstu pasākumu organizēšanā. Tas veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību un iedzīvotāju līdzdalību kopienas veidošanā.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība sveic un lepojas ar “Gada bibliotēku 2018” – Valmieras integrēto bibliotēku!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Daina Girvaite

 

Latvijas Bibliotēku festivāla norisi atbalstīja:

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*