LBB Gada bibliotekārs 2018 – Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Okmane

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) balvai “Gada bibliotekārs 2018” šogad tika pieteikti 5 aktīvi, pašaizliedzīgi un rosīgi pretendenti – Baiba Īvāne-Kronberga (Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāja), Iveta Okmane (Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja), Vilhelmīne Jakimova (Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja), Lāsma Vasmane-Mašina (Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāja) un Agita Lapsa (Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre). Balva tika piešķirta Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēkas vadītājai Ivetai Okmanei.

LBB Gada bibliotekāre 2018 – Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Iveta Okmane. Foto: Kristians Luhaers

Savu bibliotekāri LBB balvai sirsnīgi pieteicis Vārmes pagasta bibliotēkas Lasītāju klubs, vēloties, lai viņas veikums tiktu pamanīts un novērtēts visas Latvijas mērogā. Vārmes pagasta bibliotēka 2018. gadā varējusi lepoties ar vislielāko lasītāju skaitu starp Kuldīgas novada pagastu bibliotēkām – vairāk nekā 400 reģistrēto lietotāju!

Ivetu sveic Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas kolēģi un Vārmes pagasta pārvaldes pārstāvji un atbalstītāji. Foto: Kristians Luhaers

Rosīgā bibliotēkas vadītāja organizējusi daudz jauku un vērtīgu pasākumu dažādām vecumgrupām un mērķauditorijām. Ļoti cieša sadarbība bibliotēkai ir ar Vārmes pirmskolas izglītības iestādi. Bērnu pasākumi tiek izstrādāti rūpīgi, izmantojot rotaļu elementus un veicinot bērnu lasītvēlmi. Tāpat ļoti laba sadarbība bibliotēkas vadītājai izveidojusies ar Vārmes pagasta pārvaldi, kas neliedz transportu, ja Iveta vēlas savus lasītājus aizvest uz kādu tikšanos vai pasākumu. Bibliotēkā organizētas vērtīgas un interesantas izstādes. Bieži viesi bibliotēkā ir Vārmes pamatskolas skolēni ar audzinātājām. Bibliotēkā izveidots arī jauks bērnu stūrītis, kur jaunās māmiņas var pavadīt laiku ar bērniem, lai kopīgi apskatītu un lasītu grāmatas, spēlētos vai piedalītos kādā pasākumā.

2018. gadā Kuldīgas novada bibliotēku atbalstam notika diskusiju cikls “Kāpēc vajadzīga bibliotēka laukos?”. Vārmes bibliotēkā bija ieradies kupls atbalstītāju pulks, tika diskutēts par jaunām idejām bibliotēkas darbā un nonākts pie kopsaucēja, ka bibliotēka var dot milzu ieguldījumu vietējās vēstures saglabāšanā un popularizēšanā un ka lasītāji laukos vēlas kopīgi apspriest izlasīto. Tādējādi 2018. gada septembrī Vārmes pagasta bibliotēkā tika nodibināts Lasītāju klubs. Reizi mēnesī tā dalībnieki pulcējas bibliotēkā, kur pārrunā jaunāko literatūrā, rīko tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, apmeklē teātra izrādes.

LBB Gada bibliotekāre 2018 kopā ar nominantēm: Jelgavas pilsētas bibliotēkas Informācijas nodaļas vadītāju Baibu Īvāni-Kronbergu, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāju Vilhelmīni Jakimovu, Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vadītāju Lāsmu Vasmani-Mašinu un Valmieras bibliotēkas galveno bibliotekāri Agitu Lapsu. Foto: Kristians Luhaers

Vārmes pagasta bibliotēkas Lasītāju klubs raksta: “Bibliotēka ir vajadzīga, lai visi zinātu, ka ir vēl dzīvība Latvijas pagastos! Vārmes bibliotēkas vārds 2018. gadā pozitīvi izskanējis vairākkārt. Iveta ir ieguldījusi milzīgu darbu, lai Vārmes bibliotēka kļūtu par gaismas pili vietējiem iedzīvotājiem. Esam pārliecināti, ka Iveta Okmane ir pelnījusi titulu – Latvijas Gada bibliotekārs 2018, jo savu darbu dara radoši, ar milzīgu atdevi, bieži darot vairāk, nekā ierakstīts darba pienākumos, un novēlam, lai šis gads būtu kā stipra platforma turpmākajam darbam! Vārmes bibliotēka un tās vadītāja var būt par paraugu un iedvesmu citām Latvijas lauku bibliotēkām.”

Vārmes pagasta pārvaldes vadītāja Lelde Ose: “Pildot savus darba pienākumus, I. Okmane vienmēr bijusi ļoti atsaucīga pret bibliotēkas lasītājiem, piemeklējot tiem nepieciešamo literatūru, vecāka gadagājuma cilvēkiem to piegādājot mājās, palīdzot datorprogrammu lietošanā. (..) Ar savu darbu I. Okmane centusies veicināt iedzīvotāju piederības un patriotisma izjūtu savam pagastam.”

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītāja Laima Mirdza Ostele: “Iveta ir enerģiska un inovatīva, labprāt īsteno jaunas pieejas darbam, viņai piemīt radoša un pašaizliedzīga attieksme pret darbu. Ne velti Ivetas veikumu 2018. gadā atzinīgi novērtējusi arī Kuldīgas novada pašvaldība, novada kultūras darbinieku svētkos nominējot Vārmes pagasta bibliotēkas sasniegumus kategorijā “Pamanīts”.”

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valdes locekle
Daina Girvaite

 

Latvijas Bibliotēku festivāla norisi atbalstīja:

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*