GADA BIBLIOTEKĀRS 2015 bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā – MĀRTIŅŠ LAGZDONS

Latvijas Bibliotekāru biedrības konkursa “Gada bibliotekārs 2015” nominācijā – par izcilu sniegumu bibliotēku interešu pārstāvniecības jomā, kas saistīta ar bibliotēku lomas un ietekmes stiprināšanu un bibliotekāra profesijas prestiža celšanu, laureātu šogad izraudzīts Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons.

LBB Gada bibliotekāra balva tiek piešķirta par sniegumu iepriekšējā kalendārā gada laikā. Kursīšu pagasta bibliotēkā – informācijas centrā 2015.gadā notikuši daudz un dažādi pasākumi (65 tematiski pasākumi un aktivitātes, 77 izstādes), uzsākta trīs jaunu pasākumu veiksmīga realizēšana. Aktivitāšu īstenošanā 2015.gadā bibliotēka sadarbojies ar visdažādākajiem partneriem (tostarp, Kursīšu pamatskola un skolotāji, Kursīšu PII grupas, kultūras darba organizatore, Kursīšu Dienas centrs un sociālā darbiniece, biedrība “Kursīšu attīstības biedrība “KABata””, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, rokdarbnieču grupa, foto klubs “Es daru” un fotogrāfi, UNESCO LNK u.c.). Bibliotēka iesaistās arī valsts mēroga akcijās un projektos.

2015.gadā bibliotēka veiksmīgi turpināja “Kursīšu bibliotēkas lojalitātes programmas” realizēšanu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju lojalitāti pret savu bibliotēku, iesaisti bibliotēkas organizēto pasākumu atbalstīšanā un programmas realizēšanā, bibliotēkas tēla veidošanā, kā arī radīt piederības sajūtu un lepnumu par savu bibliotēku un sekmēt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas pieaugumu un attīstību. Bibliotēkai izdevies piesaistīt programmai vairākus sponsorus un atbalstītājus. Mārtiņa aicinājumam atsaukušies un programmu atbalsta – Swedbank Saldus filiāle, Saldus pārtikas kombināts, laikraksts “Saldus Zeme”, Jāņa Rozes apgāds, Kursīšu pagasta pārvalde, veikals “Avokado”, bitenieks Dzintars Circenis.

Visas Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra aktivitātes un pasākumi rakstu, īsu ziņu vai fotogrāfiju veidā tiek atspoguļoti presē, sociālajos medijos un mājas lapā, tā informējot par bibliotēkas lomu, veiktajām aktivitātēm, dažādo pakalpojumu un iespēju piedāvājumu. Par 2015.gada darbu lasāms Saldus novada laikrakstā “Saldus Zeme” 10 publikācijās, Kursīšu pagasta informatīvajos izdevumos “Kursīšnieks”, “Lasonis” un Saldus Novada ziņās. Par Kursīšu pagasta bibliotēkas – informācijas centra popularitāti novadā un Latvijā 2015.gadā liecina interesentu virtuālais (10’573 reizes) un sociālo tīklu (5’542) apmeklējums.

Visas aktivitātes tiešā un netiešā veidā dod paliekošu un pozitīvu iespaidu uz bibliotekāra profesiju un turpmāko Kursīšu bibliotēkas darbību.

Saldus pilsētas bibliotēkas Informācijas resursu attīstības un metodiskā darba nodaļas galvenā metodiķe, LBB Kurzemes nodaļas biedre Aija Pelīte: “Kursīšu pagasta bibliotēka – informācijas centrs ir kultūras iestāde, kuras aktivitātes ir saistošas, noderīgas un interesantas ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī kolēģiem citviet Latvijā. Ar bibliotēkas darbu lepojas pagasta un novada pašvaldības vadītāji, pieredzes nolūkos to apmeklē reģiona, Latvijas un arī pasaules bibliotēku pārstāvji. Mārtiņš prezentējis savas un novada bibliotēku veikumu vairākās konferencēs un semināros novadā un Latvijā, tādējādi iedvesmojot citus kolēģus darba pilnveidošanā un ideju realizēšanā. Mārtiņa darbs iedvesmo un uzmundrina, “sapurina” pat viskūtrākos, jo ir kam līdzināties un uz ko tiekties bibliotēku darbā.”

Latvijas Bibliotekāru biedrība lepojas ar Gada bibliotekāru 2015 – Mārtiņu Lagzdonu!

 

Papildus informācija:

Balva “Gada bibliotekārs 2015” tiek pasniegta, lai izteiktu atzinību Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem, izceļot pārliecinošāko, aktīvāko un sekmīgāko bibliotekāru devumu, kas spējis iedvesmot citus bibliotekārus un bibliotekāro sabiedrību kopumā. Kandidātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja no LBB valdes locekļiem un Latvijas bibliotēku pārstāvjiem izveidota vērtēšanas komisija.

Konkursa “Gada bibliotekārs 2015” laureāti tika paziņoti un sveikti Latvijas bibliotēku festivāla laikā – svinīgā ceremonijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 19.aprīlī, kuru Latvijas Bibliotekāru biedrība organizēja kopīgi ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrību.

Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju muzikāli bagātināja latviešu komponistu klasikas darbi, kurus izpildīja Ventis Zilberts, Tatjana Ostrovska, Anete Toča.

Pasākuma atbalstītāji LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Bibliotekāru apbalvošanas ceremoniju atbalstīja LU Botāniskais dārzs, Liviko,  Eco Baltia, PET Baltija un fotoaģentūra F64.

Apbalvošanas ceremoniju par īpašu un neaizmirstamu notikumu veidoja: Guna Bīriņa, Liene Pavlovska, Guntis Lēmanis, Armands Briģis, Viktors Keino un “VPT grupa”. Pasākuma vadīja Ojārs Rubenis.

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*