LBB Latgales nodaļas konference “Pašizglītība personības attīstībai”

2021. gada 14. maijā tiešsaistē notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Latgales nodaļas konference “Pašizglītība personības attīstībai”. Paralēli konferences norisei platformā “Zoom” tā tiks translēta Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapā. Konferenci atbalsta Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programma, Latvijas Bibliotekāru biedrība un Ludzas novada pašvaldība.

Mūsdienu bibliotekāram jābūt elastīgam, jāprot tikt galā ar dažāda spektra problēmām; jāzina, kā palīdzēt gan vietējiem cilvēkiem, gan ieceļotājiem, jāprot komunicēt ar dažādu sabiedrības slāņu pārstāvjiem. Daudzviet laukos bibliotēka ir vienīgā iestāde, kur cilvēki var atrisināt lielāko daļu savu vajadzību bez maksas: izglītībā, brīvā laika pavadīšanā, savstarpējā komunikācijā, dažādu dzīves praktisko situāciju atrisināšanā (rēķinu nomaksa u. c.). Tas nozīmē, ka bibliotēku darbiniekiem nemitīgi jāattīsta sava personība un jāapgūst ne tikai tradicionālās iemaņas, bet arī jāiegūst daudz plašākas zināšanas, kas veicinātu labākus darba rezultātus.

Latvijas Bibliotekāru biedrība, izsludinot 2021. gada Bibliotēku nedēļu, aicināja izmantot Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) tēmu “Darīt neticamo!”. EBLIDA aptaujā par bibliotēku nozīmi mūsdienu sabiedrībā akcentēta bibliotēku īstenotā mūžizglītības, lasīšanas paradumu attīstības, sabiedrības integrācijas, pilsoniskuma, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības loma.

Lai mudinātu bibliotekārus darīt neticamo, kā arī veicinātu Latgales bibliotēku darbinieku radošumu, ir paredzēts rīkot Latvijas Bibliotekāru biedrības Latgales nodaļas konferenci. Tās pirmajā sesijā ir uzaicināti divi lektori. Starptautiska līmeņa koučs Normunds Kravalis palīdzēs strukturēt mācīšanās procesu, saprast, kā to padarīt efektīvāku, un kā no plašā mūsdienu piedāvājuma izvēlēties labāko un lietderīgāko. Publisko lekciju vadītājam Andim Arnicānam ir vairāku gadu pieredze darbā ar klientiem dažādas nozarēs, t. sk. pašvaldībās. Viņa piedāvātā meistarklase palīdzēs izvērtēt gadiem veidojušos profesionālos ieradumus, atbrīvoties no novecojušiem standartiem un motivēs veidot jaunus ieradumus, kas dos iespēju gudrāk izmantot kā profesionālos, tā cilvēciskos resursus.

Otrajā konferences sesijā tiks runāts par Latvijas Bibliotekāru biedrības sekciju aktivitātēm. Pieredzē dalīsies biedrības Jauno speciālistu, Bibliotēku mārketinga un Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas vadītājas.

Konferences programma (PDF)

Dalībai konferencē tiks sagatavota saite, kura tiks izsūtīta Latgales reģiona bibliotēkām. “Zoom” platformā konferencē varēs piedalīties noteikts bibliotēkas darbinieku skaits. Taču konference tiks straumēta Latvijas Bibliotekāru biedrības “Facebook” lapā, tādējādi nodrošinot iespēju reālajā laikā to noskatīties ikvienam interesentam.

 

Konferenci atbalsta:

 

Informāciju sagatavoja:
LBB Latgales nodaļas vadītāja
Inta Kušnere

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*