Gulbenē notika LBB Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference

2019. gada 16.–17. jūlijā Gulbenē, Vecgulbenes muižā, norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Vidzemes nodaļas 22. saiets-konference “Radošā tūre Vidzemes bibliotēku stiprināšanai”. LBB Vidzemes nodaļas vasaras saieti notiek jau vairāk nekā 20 gadus un ir neatņemama Vidzemes bibliotekāru profesionālās dzīves sastāvdaļa. Katru gadu konference tiek rīkota vienā no astoņiem Vidzemes reģioniem, un šogad saietu organizēja Gulbenes novada bibliotēka. Lai skaistā un vienmēr aktuālā tradīcija varētu turpināties, ļoti svarīgs ir pašvaldību atbalsts un sapratne, ka saieti ir ļoti nozīmīgi kā bibliotekāru profesionālā līmeņa celšanai, tā saliedētības un piederības izjūtas stiprināšanai, bibliotēku darba pilnveidošanai, lai bibliotēkas varētu labi kalpot savām kopienām. Milzīgu atbalstu šī gada konferences organizatoriem sniedza Gulbenes novada pašvaldība un “Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē. Segt administratīvos izdevumus palīdzēja LBB un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Foto: Gulbenes novada bibliotēka

Mūsdienās bibliotēka saistās ar zināšanām, jauniem impulsiem, radošumu. Lai paaugstinātu bibliotēku darba kvalitāti un veicinātu bibliotekāru izaugsmi, Gulbenes novada bibliotēka un LBB Vidzemes nodaļa šogad aicināja iesaistīties košā piedzīvojumā. Saieta aktivitātes priecēja gan bibliotēku nozarē strādājošos, gan saskarnozaru speciālistus un lielā mērā bija organizētas pēc andragoģijas principiem, kas neatzīst lekciju tipa mācības, bet galvenokārt paredz praktiskas nodarbības, lomu spēles, eksperimentus, diskusijas, konkrētu profesionālu uzdevumu vai problēmu risināšanu. Izpētīts, ka pieaugušie visveiksmīgāk apgūst kaut ko jaunu, darot. Turklāt, kā uzsvēra viena no pasākuma lektorēm Kristīne Om Shanti, – darot ar prieku.

Pasākuma pirmā diena bija sadalīta 5 tūrēs, kas saistītas ar literatūru, teātri, pašizaugsmi, izzinošu atpūtu un deju.

Literatūri vadīja žurnālisti Marta Selecka un Gustavs Terzens. Nešķiramais ceļotāju un piedzīvojumu meklētāju pāris Latvijas Televīzijas raidījumā “Literatūre” kopā ar rakstniekiem un grāmatām ceļo latviešu literatūras dārgumu pasaulē, atklājot to kā dzīvu vidi un telpu, kas joprojām eksistē. Raidījums daudziem palīdzējis no jauna atklāt leģendārus latviešu rakstniekus. Marta un Gustavs dalījās domās un atmiņās par raidījuma veidošanas procesu, aizkulisēm un atklāsmēm – saruna ar raidījuma “Literatūre” vadītājiem ļāva konferences dalībniekiem izdzīvot raidījuma tapšanas gaitā piedzīvoto, kā arī uzzināt vairāk par pašiem raidījuma vadītājiem un citiem viņu projektiem un iecerēm.

Teātratūri vadīja profesors, teātra zinātnieks, Eduarda Smiļģa teātra muzeja vadītājs (no 2014. gada) Jānis Siliņš, kurš no 1998. gada vada arī Latvijas Kultūras akadēmijas Ekrāna un teātra mākslas katedru. Profesors kopš 2010. gada ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas viesprofesors, kopš 2017. gada – Liepājas Universitātes viesprofesors, no 2013. gada – Rīgas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas eksperts, no 2014. gada – Latvijas Nacionālā kultūras centra Amatierteātra nozares konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, bijis neskaitāmu pasākumu režisors, scenāriju autors un vadītājs, kā arī zinātnisku un akadēmisku publikāciju autors par Latvijas teātra vēsturi, aktieriem un teātra dzīvi. Siliņa kungs atklāja maz zināmas lietas par teātri Vidzemē. Piedzīvojām emocionālo stāstu par teātri kā par dzīvā procesa mākslu un par personībām – aktieriem, kas dzimuši Gulbenes pusē: Kārli Sebri, Kārli Pamši, Antru Liedskalniņu, Uldi Pūcīti, Leonīdu Grabovski, Uldi Anži.

Iedvesmas tūrē pārdomu sarunā par sievieti un sievietes sajūtu pasauli iepazinām Kristīnes Om Shanti personību. Mēģinājām sastapties pašas ar sevi, rast harmoniju un mieru, un atskārst, ka ne velti esam šajā pasaulē.

Atpūtas tūrē sastapām kafijas grauzdētavas “Tīrs miers” saimniekus Baibu un Kalvi Lapsiņus. Viņi uzskata, ka kafija ir māksla un katra tasīte ir neatkārtojams mākslas darbs. Kafijas meistari izstāstīja mums kafijas stāstu un dalījās būtiskās niansēs, kā kafiju pagatavot vislabāk. Un, protams, pagatavoja mums vislabākos kafijas dzērienus no dažādās valstīs un kontinentos audzētajām kafijas pupiņām.

Dejas tūrē bijām kopā ar Gunu Ezermali, kas ir diplomēta baletdejotāja, profesionāla horeogrāfe un daudzu dejas, teātra un senās mūzikas uzvedumu veidotāja un konsultante, vada seno deju grupu “Ballare”. Šoreiz mēs ne tikai uzzinājām ļoti daudz par viduslaiku, renesanses, baroka un rokoko, branli un angļu dejām, Guna rādīja mums viduslaiku deju tūres un iesaistīja soļu mācībā, lai mēs gandrīz līdz pusnaktij grieztos melodiskās skaņās, soļos un atklāsmēs par dejas daudzveidību dažādos gadsimtos.

Otrā dienā tika piedāvāts plašs profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespēju klāsts. Madonas novada bibliotēkas metodiķes Daigas Puķītes lekcijā “IKT platformu izmantošana bibliotēku darbā” uzzinājām par LBB Erasmus+ projektu “Latvijas bibliotekāru-pieaugušo izglītotāju profesionālo IKT kompetenču paaugstināšana”, kura ietvaros no 2019. gada 2. līdz 8. martam astoņi aktīvākie bibliotekāri-pieaugušo izglītotāji ar LBB reģionālo nodaļu rekomendācijām no visiem Latvijas reģioniem piedalījās mācībās Spānijā, Alkala de Enaresas pilsētā. Lekcijas beigās veicām dažus praktiskus uzdevumus, novērtējot, cik atraktīvs un aizraujošs var būt mācību process. Pēc Daigas lekcijas visi konferences dalībnieki piedalījās 3 meistarklasēs.

Otro dienu atklāj Daigas Puķītes lekcija “IKT platformu izmantošana bibliotēku darbā”. Foto: Gulbenes novada bibliotēka

Pirmo meistarklasi “Vidzemes literātu devums un grāmatu blogi kā resurss literatūras popularizēšanai” vadīja literāts Vilis Kasims – grāmatu blogeris, tulkotājs, rakstnieks, romāna “Lielā pasaule” autors. Runājām par Latvijas grāmatu blogiem, kas pasniedz lasīšanu ka dzīves sastāvdaļu (ielūkojies https://www.facebook.com/LiteraturasBlogi) un citiem interneta resursiem, kur var atrast dažādus viedokļus un kritiku par mūsdienu literatūru. Vilis dalījās ar mums savos novērojumos par Latvijas bibliotēku tīmekļvietnēm un “Facebook” lapām, kas viņu patīkami iepriecinājušas, apliecinot bibliotēku mūsdienīgo darba stilu. Nodarbība notika Vecgulbenes muižas klētī ekspozīcijas “Tautsaimniecība klētī” gaisotnē. Ekspozīcija tapusi balstoties uz muzeja darbinieku pētījumiem par saimniekošanas tendencēm Gulbenes novadā.

Otro meistarklasi “Paaudžu sadarbība sabiedrības iesaistīšanā lokālās kultūrvides veidošanā” vadīja Dzintra Līce – pasniedzēja, lektore, semināru vadītāja tēmās, kas saistītas ar saskarsmes psiholoģiju, andragoģiju un pedagoģiju. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja mākslas ekspozīcijas vidū meistarklases dalībnieki trenējās komunicēt, sadzirdēt, rast kopīgu valodu un pārliecinājās, ka veiksmīga komunikācija ir balstīta nevis uz sevis izkliegšanu, bet uz kopīgām vērtībām.

Trešo meistarklasi “Nepieciešamās prasmes publiskajā runā, organizējot un vadot kultūras pasākumus” vadīja Ligita Smildziņa – teātra pedagoģe, lektore, studijteātra “Aka” dibinātāja un režisore. Atraktīvā nodarbībā bija iespēja uz savas ādas izmēģināt profesionāļa ieteikumus, kā vadīt pasākumus, sagatavoties pirms publiskas uzstāšanās, un uzzināt vairāk par verbālo un neverbālo komunikāciju, tās nozīmi ikdienā.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki dalījās iespaidos un vienbalsīgi atzina, ka konference izdevusies fantastiski laba! Tās bija divas perfekti saplānotas darba dienas, kad nopietnas lekcijas mijās ar radošu uzdevumu pildīšanu, un visam pa vidu – bibliotekārās sarunas draudzīgā atmosfērā skaistajās Vecgulbenes muižas telpās.

LBB Vidzemes nodaļas saietos tradicionāli pulcējas Vidzemes bibliotēku bibliotekāri, taču pēdējā laikā konferences ar savu kvalitatīvo saturu piesaista arī citu Latvijas reģionu bibliotēku darbinieku uzmanību. Šogad kopā ar Vidzemes bibliotekāriem saieta programmu baudīja arī daži bibliotekāri no Latgales, Rīgas un Pierīgas, kā arī publisko bibliotēku bibliotekāru loku papildināja vairāki dalībnieki no skolu un akadēmiskām bibliotēkām. Īpašs prieks, ka jau vairākus gadus pēc kārtas dalībnieku vidū sastopami arī saskarnozaru speciālisti. Pavisam kopā konferences pirmajā dienā tika reģistrēti 84 dalībnieki, bet otrajā dienā – 82 dalībnieki. Apliecinājumi tika izsniegti 92 dalībniekiem.

LBB Vidzemes nodaļas 22. saieta-konferences dalībnieki. Foto: Gulbenes novada bibliotēka

Vidzemes bibliotekāri un visi pārējie, kas izmantoja iespēju piedalīties šajā vērienīgajā LBB Vidzemes nodaļas pasākumā, saka LIELU PALDIES saieta-konferences organizatoriem – Gulbenes novada bibliotēkai un Gulbenes novada pašvaldībai, Vecgulbenes muižai, “Europe Direct” informācijas centram Gulbenē!

Savukārt LBB Vidzemes nodaļa un Gulbenes novada bibliotēkas speciālisti saka PALDIES dalībniekiem par aktīvo līdzdalību un organizatoru un lektoru darba novērtējumu!

Prezentācijas:

Fotogrāfijas (Flickr)

 

LBB Vidzemes nodaļas 22. saieta-konferences atbalstītāji:

              

            

 

Informāciju par konferences gaitu un programmu sagatavoja:
Antra Sprudzāne, Gulbenes novada bibliotēkas direktore
Liene Baranovska, Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste
Olga Kronberga, LBB Vidzemes nodaļas vadītāja
Anita Apine, Valmieras bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*