LBB Kurzemes nodaļā – vadības maiņa

2021. gada 4. decembrī notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes sēde, kuras laikā apstiprināta Kurzemes nodaļas vadītāju maiņa – par jauno Kurzemes nodaļas vadītāju ievēlēta Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa.

Līdzšinējais nodaļas vadītājs 11 gadus bija Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. LBB Kurzemes nodaļa izveidota 2010. gadā uz Saldus nodaļas bāzes, un pirms Mārtiņa Lagzdona to vadīja Aija Pelīte no toreizējās Saldus pilsētas bibliotēkas.

Lasīt tālāk

Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība” Kuldīgā aizritējis krāšņi

Par Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes bibliotekāru vasaras saieta “Krāsainā novadpētniecība” moto bija izvēlēti Viļa Plūdoņa vārdi “Gudrais no mirkļiem mūžību kaļ”. Tā nu 2021. gada 28. un 29. jūlijā Kurzemes bibliotekāri satikās gan klātienē, gan “Zoom” platformā, lai dalītos pieredzē par bibliotekāriem tik svarīgo jomu – novadpētniecību, tās dažādajām krāsām, gūtu jaunas idejas novadpētniecības projektu īstenošanai un popularizēšanai. Vai katrs mirklis ir dokumentējams un saglabājams “mūžībai”? Kā ieinteresēt iedzīvotājus iedziļināties bibliotēku gadiem krātajās novadpētniecības bagātībās?

Lasīt tālāk

LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība”

2021. gada 28. jūlijā klātienē un 29. jūlijā tiešsaistē notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētais Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība”. Saieta norisi atbalsta Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts kultūrkapitāla fonds, Erasmus+ un Kuldīgas novada pašvaldība.

Lasīt tālāk