LBB Kurzemes nodaļā – vadības maiņa

2021. gada 4. decembrī notika Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) valdes sēde, kuras laikā apstiprināta Kurzemes nodaļas vadītāju maiņa – par jauno Kurzemes nodaļas vadītāju ievēlēta Vārmes pagasta bibliotēkas vadītāja Edīte Krasnopa.

Līdzšinējais nodaļas vadītājs 11 gadus bija Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņš Lagzdons. LBB Kurzemes nodaļa izveidota 2010. gadā uz Saldus nodaļas bāzes, un pirms Mārtiņa Lagzdona to vadīja Aija Pelīte no toreizējās Saldus pilsētas bibliotēkas.

Līdzšinējais LBB Kurzemes nodaļas vadītājs Mārtiņš Lagzdons (foto no Mārtiņa Lagzdona arhīva)

Jaunā LBB Kurzemes nodaļas vadītāja Edīte Krasnopa (foto no Edītes Krasnopas arhīva)

Sakām lielu paldies Mārtiņam Lagzdonam par ilggadēju nodaļas vadīšanu un vēlam sekmes Edītei Krasnopai jaunos pienākumus uzņemoties!

 

Informāciju sagatavoja:
LBB valde

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*