LBB Kurzemes nodaļas netradicionālas sporta spēles bibliotekāriem “Bibliotekārs var visu” – Padurē

Sestdien, 3. jūnijā, Kuldīgas novada Padures pagasta Ķimales sporta stadionā  pulcējās Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļas (KN) bibliotekāri, lai piedalītos otrajās netradicionālajās sporta spēlēs bibliotekāriem “Bibliotekārs var visu”, kuras rīkoja LBB Kurzemes nodaļa.

Šogad bija pieteikušas piecas komandas: Ventspils novada “Ventiņ”, Saldus novada “Saldus pērles”, Kuldīgas novada “Bibliorozes”, Dienvidkurzemes novada “Melnās vārnas” un “Baltās kaijas”.

Komandas mērojās spēkiem sešās disciplīnās: Rakstu zīmes, Mēmais šovs, Grāmatu puzles, Kas galvā, tas uz papīra, Kapteiņu cīņas un Stafete, kurai bija 4 posmi: 1 posms – Vai tu zini Blaumani?, 2 posms – saliec … (senvārdi), 3 posms – izrunā … (mēles mežģis), 4 posms – atceries … (skaitļu kombinācija). 1.vieta – “Melnā vārnas”, 2. vieta – “Baltās kaijas”, 3. vieta “Bibliorozes”.

Pēc apbalvošanas, nu jau tradicionālais, sakņu sautējums un mazsālītie gurķīši.

Diena pagāja neformālā, uzmundrinošā, un saliedētā gaisotnē. Apskatījām Ķimales muižu, Padures bibliotēku un Padures muižu.

Paldies par atbalstu Latvijas Bibliotekāru biedrībai, Padures pagasta pārvaldei, Baibai Šurmai, Daigai Rozevskai, Guntai Zingbergai, Viktorijai Rimovičai, Sigitai Iršai, Dainai Girvaitei, Guntai Grundmanei, Egonam Krasnopam, Aigai Lasmanei, Intai Brūderei par palīdzību pasākuma norisē, Marutai Denei par foto mirkļu fiksēšanu.

Nākamgad tiekamies kādā Dienvidkurzemes novada lauku bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja:
LBB Kurzemes nodaļas vadītāja
Edīte Krasnopa

Pasākuma atbalstītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*