Vasaras saietu organizēšana un norisē lielākais svars gulstas uz reģiona galveno bibliotēku pleciem. Paldies Talsu Galvenajai bibliotēkai, Ventspils bibliotēkai, Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai, Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai.

Informācija par LBB plānotajām aktivitātēm 2023. gadā.

 

Kurzemes nodaļas bibliotekāru netradicionālās sporta spēles 03.06.2023. Padurē Bibliotekārs var visu

Kurzemes nodaļas bibliotekāru netradicionālās sporta spēles 03.06.2023. Padurē Bibliotekārs var visu

Kurzemes nodaļas bibliotekāru netradicionālās sporta spēles 04.06.2022. Vārmē Bibliotekārs var visu

Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets sadarbībā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku 28.–29.07.2021. Kuldīgā, tiešsaistē Krāsainā novadpētniecība

Bibliotekāru izaugsmes skola sadarbībā ar Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu, Latvijas Bibliotekāru biedrību, Saldus pilsētas bibliotēku un Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru 01.2021. Saldus novadā Dizaina domāšana, dizaina domāšanas metodes un tās pielietošana bibliotēku darbā
Kurzemes bibliotekāru konference sadarbībā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku
21.01.2021. tiešsaistē Literatūras zināšanas mūsdienīgam bibliotekāram

Bibliotekāru izaugsmes skola sadarbībā ar Saldus novada sabiedrisko organizāciju atbalsta fondu, Latvijas Bibliotekāru biedrību, Saldus pilsētas bibliotēku un Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru 01.10.–10.12.2020. Saldus novadā Psiholoģiskais komforts darba vidē un kolektīvā, dizaina domāšana un tās pielietošana bibliotēku darbā
Kurzemes bibliotekāru vasaras skola sadarbībā ar Ventspils bibliotēku 12.–13.08.2019. Ventspils Mūzikas vidusskolas bibliotēkā, koncertzālē “Latvija” un Ventspils Augstskolas bibliotēkā Bibliotēka – vieta skaņai, atskaņai un noskaņai

Kurzemes bibliotekāru vasaras seminārs sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku 19.–20.07.2017. Aizputes novadā, Kazdangas pagasta bibliotēkā Kas zina, ko grib – spēj, ko grib (Rainis)

7. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets sadarbībā ar Talsu Galveno bibliotēku un Valdemārpils bibliotēku 12.–13.07.2016. Valdemārpils vidusskolā Dzīvesziņa jaunajai paaudzei
6. Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru, Saldus pilsētas bibliotēku un Saldus novada pagastu bibliotēkām 22.–23.07.2015. Saldus pilsētas bibliotēkā “Kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam” (Rainis) – radošums un darbs ar bērniem bibliotēkā

5. Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības nometne sadarbībā ar Kuldīgas Galveno bibliotēku 09.–10.07.2014. Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā Stāsts – vietējās vēstures saglabāšanas forma
4. Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības konference sadarbībā ar Ventspils Galveno bibliotēku 17.–18.07.2013. Ventspils Pārventas bibliotēkā un Ventspils Piejūras kempingā Kurzemes mantojums
Kurzemes bibliotekāru konference sadarbībā ar Ventspils Galveno bibliotēku 29.11.2012. Ventspils Galvenajā bibliotēkā Kurzemes mantojums digitālā vidē. No idejas līdz lietotājam
3. Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības konference-saiets sadarbībā ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku 18.–19.07.2012. Nīcas novadā, Nīcas pagasta atpūtas kompleksā “Vērbeļnieki” Bet neaizmirstiet pa burzmu iekopt sevī Kurzemi (M. Čaklais)
2. Kurzemes bibliotekāru vasaras novadpētniecības nometne sadarbībā ar Kolkas pagasta bibliotēku un Talsu Galveno bibliotēku 21.–22.07.2011. Dundagas novadā, Kolkas pagastā, Dženetas Marinskas sētā “Ūši” No Kājgriežiem līdz digitalizācijai
1. novadpētniecības ekspedīcija sadarbībā ar Saldus pilsētas bibliotēku un Nīgrandes pagasta bibliotēku 23.–24.07.2010. Saldus novadā, Nīgrandē Vai J. Janševska “Dzimtene” ir “zudusī Latvija”?

 

Saldus nodaļas pasākumi

Pasākumu cikls 2006 Saldus rajona bibliotēkās un skolās Annai Brigaderei – 145