LBB Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība”

2021. gada 28. jūlijā klātienē un 29. jūlijā tiešsaistē notiks Latvijas Bibliotekāru biedrības un Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētais Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība”. Saieta norisi atbalsta Latvijas Bibliotekāru biedrība, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts kultūrkapitāla fonds, Erasmus+ un Kuldīgas novada pašvaldība.

Mūsdienu bibliotekārs ir ne vien “grāmatnieks” un jauno tehnoloģiju pārzinātājs, bibliotekāram ir liela loma vietējās kopienas kultūras mantojuma bagātību saglabāšanā un popularizēšanā. Nereti novadpētniecība tiek uzskatīta par garlaicīgu nodarbi, bet vai tā ir? Kuldīgas Galvenā bibliotēka vēlas pierādīt pretējo – izmantojot radošu pieeju, iespējams radīt jaunus un interesantus piedāvājumus bibliotēkās novadpētniecības krājuma atklāsmei.

Lai dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas un novadpētniecības darbu padarītu krāsaināku, tiks rīkots Kurzemes bibliotekāru vasaras saiets “Krāsainā novadpētniecība”. Lai nodrošinātu iespēju saieta aktivitātēs piedalīties lielākam dalībnieku skaitam, saieta pirmā diena – 28. jūlijs – norisināsies klātienē, bet otrā diena – 29. jūlijs – tiešsaistē, platformā “Zoom”. Klātienes praktiskajās nodarbībās kopā ar Kuldīgas Galvenās bibliotēkas darbiniekiem un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izglītības iniciatīvu “Ziedoņa klase” izlaušanās spēļu un novadpētniecības maršrutu veidā tiks iepazītas jaunas pieejas bibliotekārajam darbam, savukārt tiešsaistes saieta dienā pieredzē dalīsies novadpētniecības speciālisti gan no Kurzemes, gan Jelgavas, ar savu pieredzes stāstu dalīsies arī Latvijas Bibliotekāru biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Jēkabsone.

Dalībai konferencē tiks sagatavota saite, kura tiks izsūtīta saieta dalībniekiem. Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, pieteikšanos dalībai konferencē organizēja reģionu galvenās bibliotēkas. Klātienes nodarbību apmeklētājiem jāuzrāda derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Konferences programma (PDF)
Konferences afiša (PNG)

Informāciju sagatavoja:
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas
Direktore Daina Girvaite

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*