Noslēdzies projekts “Bibliotekāru izaugsmes skola”

Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Kurzemes nodaļa sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru un Saldus pilsētas bibliotēku realizēja projektu “Bibliotekāru izaugsmes skola”, kas atbalstīts ar 350 eiro lielu līdzfinansējumu no Saldus novada Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda. Projekta mērķis bija stiprināt Saldus un Brocēnu novadu publisko bibliotēku darbinieku, LBB biedrības biedru profesionalitāti, organizējot triju lekciju ciklu. Projekta īstenošanas termiņš bija no 2020. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 10. decembrim, bet saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem tā īstenošana tika pagarināta līdz 2021. gada 30. septembrim.

Projekta ietvaros notika trīs lekcijas par psiholoģisko komfortu un robežu novilkšanu darba vidē un kolektīvā, kā arī dizaina domāšanu un tās izmantošanu bibliotēku darbā. Sākotnēji lekcijas tika plānotas klātienē, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ lekcijas notika gan klātienē, gan tiešsaistē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

2020. gada 28. oktobrī notika psiholoģes Dainas Reinfeldes lekcija “Psiholoģiskais komforts darba kolektīvā”, kuru klātienē apmeklēja 30 bibliotekāri. Lekcijas laikā bibliotekāri izzināja savstarpējo attiecību veidošanas, psiholoģiskā komforta radīšanas un personības pilnveides jautājumus. Lektore atraktīvā un saprotamā veidā dalījās savā pieredzē, teorētiskās atziņās un vingrinājumos, kā uzlabot un pilnveidot sevi un savu attieksmi, novērtēt citu uzvedību, lai katram gribētos uz darbu iet ar prieku, lai katrs sasniegtu gan savus, gan iestādes mērķus, lai komanda būtu veiksmīga. Pēc lekcijas klausītāji veltīja atzinīgus vārdus lektorei un lekcijas pasniegšanas veidam, gūtajām atziņām, saņemtajām atbildēm uz jautājumiem.

Psiholoģes Dainas Reinfeldes lekcija “Psiholoģiskais komforts darba kolektīvā”

Psiholoģes Dainas Reinfeldes lekcija “Psiholoģiskais komforts darba kolektīvā”

2020. gada 25. novembrī tiešsaistes platformā “Microsoft Teams” notika “Uzvediba.lv” vadītājas Līgas Bērziņas lekcija “Robežas darba vidē”, kuru noklausījās 37 bibliotekāri. Lektore runāja par emocionālo klimatu, vardarbību darba vidē, savstarpējām attiecībām kolektīvā, robežu novilkšanu. Tēma ļoti smaga, bet interesanta un noderīga, lai apzinātos un izvairītos no vardarbības darba kolektīvā. Svarīgi saprast, ka ar vardarbību ne vienmēr jāsaprot fiziska vardarbība vai robežu pārkāpšana, eksistē vēl arī citi veidi, par kuriem lektore stāstīja un dalījās profesionālajā pieredzē, piemēros.

“Uzvediba.lv” vadītājas Līgas Bērziņas lekcija “Robežas darba vidē”

“Uzvediba.lv” vadītājas Līgas Bērziņas lekcija “Robežas darba vidē”

2021. gada 30. jūnijā notika projekta trešā lekcija “Dizaina domāšana. Dizaina domāšanas metodes un to pielietošana”, kuru vadīja Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktore Jolanta Borīte. Lektore deva ieskatu dizaina domāšanas teorijā, stāstīja par metodēm un paņēmieniem, kā tās lietot, lai uzlabotu pakalpojumus, risinātu problēmjautājumus, mainītu domāšanas veidu, dalījās savā pieredzē un praktiskos piemēros. Dalībniekiem bija iespēja praktiski, darbojoties grupās, identificēt dažādus lietotāju veidus un viņu problēmas saistībā ar bibliotēkas pakalpojumiem, meklēt risinājumus, izmantojot dizaina domāšanas metodi. Lekcijā klātienē piedalījās 17 dalībnieki un tiešsaistē 6 dalībnieki.

Epidemioloģiskās drošības pārbaude lekcijas klātienes dalībniekiem

Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktores Jolantas Borītes lekcija “Dizaina domāšana. Dizaina domāšanas metodes un to pielietošana”

Siguldas novada kultūras centra “Siguldas devons” direktores Jolantas Borītes lekcija “Dizaina domāšana. Dizaina domāšanas metodes un to pielietošana”

Paldies par sadarbību projekta realizēšanā Saldus pilsētas bibliotēkai! Projektu līdzfinansēja un atbalstīja Saldus novada Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, Latvijas Bibliotekāru biedrība, Saldus pilsētas bibliotēka un Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs!

 

 

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītājs, LBB Kurzemes nodaļas vadītājs,
Kursīšu pagasta bibliotēkas-informācijas centra vadītājs
Mārtiņš Lagzdons

Leave a Comment

*Required fields Please validate the required fields

*

*