Latvijas Bibliotekāru biedrības vēsturiskā reģionālā nodaļa – Sēlijas nodaļadibināta 1999. gada 9. jūnijā, darbību beidza 2007. gadā. Kā viens no reģionālās nodaļas darba virzieniem tika izvirzīts kultūrvēsturiskajam novadam veltītu, to atdzīvinošu un popularizējošu konferenču organizēšana. Biedrības arhīvā atrodama informācija par trim Sēlijas nodaļas organizētajām konferencēm. Arī vēlākos gados plānotas reģionālās konferences, taču tās nav notikušas – 10.11.2005. (Sēlijas nodaļas 4. konference “Bērns ienāk bibliotēkā”, Jēkabpilī), 23.11.2006. (Sēlijas novada bibliotekāru saiets “Bibliotekāra vieta zināšanu gadsimtā”, Aizkrauklē) un 2007. gadā (Sēlijas novada sanāksme “Bibliotēka – kultūras, izglītības un informācijas iestāde”). Darbības laikā norisinājās sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmijas nodibināto Sēlijas asociāciju. Sēlijas bibliotekāri aktīvi līdzdarbojās arī Sēlijas novadu apvienības organizētajos kongresos.

Nodaļas vadītāja:

  • Inga Grīnberga

Nodaļas pasākumi:

Sēlijas nodaļas 3. konference  sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku un Ogres rajona bibliotēku 21.11.2002. Ogrē Bibliotēka laikam līdz
Sēlijas nodaļas 2. konference sadarbībā ar Jēkabpils Galveno bibliotēku un Aizkraukles pilsētas bibliotēku 19.04.2001. Aizkrauklē Kāds Tu būsi, nākotnes lasītāj?

Sēlijas nodaļas 1. konference 07.12.1999. Jēkabpilī Dzīvesziņa jaunajai paaudzei