LBB sekciju aktualitātes 2019. gadā

2019. gada 17. aprīlī Latvijas Bibliotēku festivāla laikā Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Konferenču centrā notika piecu Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) profesionālo interešu sekciju sanāksmes:

 • Bērnu un skolu bibliotēku sekcijas,
 • Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijas,
 • Bibliotēku attīstības sekcijas (tagadējās Bibliotēku mārketinga sekcijas),
 • Jauno speciālistu sekcijas,
 • Novadpētniecības sekcijas.

Lasīt tālāk

LBB sekciju aktualitātes 2018. gadā

2018. gada 18. aprīlī Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) biedriem Latvijas Bibliotēku festivāla laikā tika
piedāvātas telpas un laiks, lai pārrunātu līdzšinējo sekciju darbību un lemtu par nākotnes plāniem. Līdz šim LBB biedriem ir bijusi iespēja darboties 7 profesionālo interešu sekcijās:

 • Bērnu un skolu bibliotēku sekcijā,
 • Grāmatniecības un bibliotēku vēstures sekcijā,
 • Bibliotēku pētniecības un attīstības sekcijā,
 • Jauno speciālistu sekcijā,
 • Bibliotēku ēku rekonstrukcijas un būvniecības sekcijā,
 • Novadpētniecības sekcijā,
 • Publisko bibliotēku sekcijā.

Lasīt tālāk