Radošās darbnīcas “Lasītājs lasītājam” kolekcija (lasītāju radošie meklējumi dzejā un prozā)
Latgales Centrālās bibliotēkas filiālē Piekrastes bibliotēka
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Piekrastes bibliotēka vadītāja Anna Oleinikova, anna.oleinikova@lcb.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2007–2014

KĀ?

Radošā darbnīca “Lasītājs lasītājam” apvieno grāmatu mīļotājus, sekmējot lasīšanu un attīstot lietotāju radošo potenciālu. Radošumam nav vecuma ierobežojumu, tāpēc radošās darbnīcas durvis ir atvērtas jebkuram, kas grib izrādīt savus talantus jebkurā radošajā sfērā. Darbnīcas ietvaros lasītāji veido eseju, dzejas un zīmējumu krājumus, kuros atspoguļo savus radošos meklējumus.

KĀPĒC?

Bibliotēkas darbības orientācija uz klientu atspoguļojas ne tikai lietotāju kvalitatīvo informacionālo pakalpojumu sniegšanā, izglītības un kultūras vajadzību nodrošināšanā, bet arī lietotāju radošo spēju attīstīšanā. Izpaužot savu radošumu, lietotāji apmierina savas ētiskās un estētiskās vajadzības, garīgi pilnveidojas. Tas pozitīvi ietekmē bibliotēkas kultūrvidi, veicina labu reputāciju un sekmē tās publicitāti. Netieši tas arī piesaista jaunus lasītājus. Turklāt lietotāju radošās aktivitātes ir viens no bibliotēkas novadpētniecības darba virzieniem, lai popularizētu ievērojamus cilvēkus vietējā kopienā.