Zudušais laikā, novadpētniecības konkurss
Alūksnes novada bibliotēkās un citas kultūras iestādēs
maija.semjonova@aluksne.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2014. gadā.

KĀ?

Novadpētniecības konkursi tiek organizēti jau no 2002. gada, sadarbojoties Alūksnes pilsētas bibliotēkai un Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļai. Mērķis – pievērst uzmanību zudušajām Alūksnes novada kultūrvēsturiskajām vērtībām, celtnēm, laikmeta liecībām un nemateriālajam kultūras mantojumam. Konkursa darbi tika iesniegti digitālā formātā.

KĀPĒC?

Lai apzinātu sava pagasta nozīmīgus objektus, kuri vairs nav saglabājušies līdz mūsdienām. Bibliotēku lietotājiem tā bija iespēja uzzināt vērtīgus vēsturiskus faktus par savu dzimto pusi.

Bibliotekāriem – radīja interesi par sava pagasta vēsturiskajiem objektiem, tika papildināts novadpētniecības materiālu krājums, veicināta sadarbība ar citām kultūras iestādēm pagastā, gūta pieredze darbam komandā.

Tika izstrādāti daudzi vērtīgi un interesanti darbi par novada kultūrvēsturiskajām vērtībām, kurus var izmantot ikviens novada iedzīvotājs.

INFO