Pastaigā pa Valku, spēle un pārgājienu maršruti
Valkā – Valkas novada Centrālajā bibliotēkā
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2013., 2014., 2015. gads (3 etapi).

KĀ?

1. etapā tika izveidota spēle. Pamatni savā diplomdarbā izstrādāja bērnu literatūras nodaļas lasītāja, mākslas skolas audzēkne. Jautājumus izdomāja novadpētniece kopā ar bērnu literatūras nodaļas darbiniecēm. Tika sagatavota uzskatāma papildinformācija no novadpētniecības materiāliem, kur varētu atrast pareizās atbildes.

2. etapā tika izstrādāti 4 pārgājienu maršruti – 4 pastaigas pa spēles “takām”. Kopā ar bērnu nodaļas lasītājiem tie arī izstaigāti. Tika stāstīts par ievērojamajiem objektiem, tie fotografēti, kā arī aplūkotas senākas fotogrāfijas. Daļa no redzētā un piedzīvotā vēlāk bija aplūkojama izstādē “Pastaigā pa Valku: faktos un fotogrāfijās”.

3. ­etapā tika stāstīts par pilsētā pazīstamo dzejnieku Arturu Gobu, noorganizēts viņam veltīts neliels konkurss. Izveidota filmiņa, kas veltīta “Teikai par Līgavu akmeni”.

KĀPĒC?

Spēlējot spēli, atklājās, ka bērnu zināšanas ir nepietiekamas. Tāpēc vajadzēja izdomāt, kā caur šīm pastaigām un ilustratīvajiem materiāliem papildināt zināšanas, ieinteresēt bērnus savas pilsētas labākā iepazīšanā. Gatavojoties spēlei un pārgājieniem, aktīvi tika izmatoti novadpētniecības materiāli. Pašas bibliotekāres uzzināja daudz ko jaunu.