Dokumentu un failu koplietošanas sistēma
Balvu Centrālajā bibliotēkā, Balvu novada bibliotēkās, Viļakas un Rugāju novadu bibliotēkās
Balvu Centrālās bibliotēkas datorsistēmu administrators Guntis Laicāns, guntis@balvurcb.lv
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2013. gada jūnijā.

KĀ?

Izmantojot Balvu Centrālās bibliotēkas rīcībā esošo programmatūru un datortehniku, izveidota dokumentu un failu koplietošanas sistēma. Sistēmas darbību nodrošina serveris ar Microsoft SharePoint Services 3.0 programmatūru.

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs?

Radās nepieciešamība izveidot MS Office dokumentus ar iespēju piekļūt tiem attālināti un rediģēt tos no citas vietas citā datorā tiešsaistē. Iespējama kopdarbība vairākiem lietotājiem pie viena un tā paša dokumenta. Papildus radās nepieciešamība nosūtīt lielapjoma failus, kas pārsniedz e-pasta noteiktos ierobežojumus.

Ko tas mainīja lietotājiem?

Sistēma paredzēta pilnvērtīgākai administratīvo darbinieku darba nodrošināšanai.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Izveidojot dokumentu vai rediģējot esošo, izmaiņas ir pieejamas tiešsaistē citām autorizētajām personām. Darbinieks ir atbrīvots no nepieciešamības sūtīt  un saņemt, saglabāt dokumenta versijas pa elektronisko pastu. Dokumentiem sistēmā ir nodrošināta versiju kontrole un aizsardzība pret nejaušu nodzēšanu. Sistēma nodrošina efektīvāku darbu ar atskaitēm un citiem dokumentiem.

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Labāka uzskaite bibliotēkas aktivitātēm un statistikai- dienasgrāmata un apmeklējuma uzskaite MS formāta dokumentu veidā.