Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāze
Balvu reģionā (un elektroniskā vidē, pasaulē), Balvu Centrālajā bibliotēkā
Ināra Bobrova
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

Sākta īstenot 2007. gadā un turpinās….

KĀ?

Viens no bibliotēkas pamatuzdevumiem ir krāt, sistematizēt un saglabāt informāciju par lokālo kultūrvidi, vēsturi, cilvēkiem un piedāvāt to lietotājiem pieņemamā veidā. Tāpēc 2007. gadā sākām veidot “Balvu rajona kultūrvēstures datu bāzi”. Datu bāze satur vairāk kā 1100 informācijas vienību par lokālo kultūrvidi, vēsturi, kolektīviem un personībām, taču darbs katru gadu tiek sistemātiski turpināts. Šobrīd tā sastāv no 9 sadaļām – Personības, Kultūrvēstures objekti, Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji, Kultūras iestādes, Kolektīvi un pasākumi, Tūrisma objekti, Projekti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai, Balvu reģiona Enciklopēdija, Laikraksta “Vaduguns” arhīvs.

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs? Kas no tā mainījās?

Modernās tehnoloģijas pavēra iespēju saņemt informāciju attālināti, tāpēc bibliotēka gāja pretī savam lietotājam, izveidojot datu bāzi ar šobrīd jau 1100 vienībām.

Ko tas mainīja lietotājiem?

Deva iespēju meklēt un atrast informāciju e-vidē.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Sakārtota un sistematizēta informācija par Balvu reģiona kultūrvēsturi digitālā veidā.

Ko tas mainīja bibliotēkai?

Pārliecinoša sajūta, ka padarītais ir vajadzīgs un pieejams lietotājam. Apliecinājums tam ir piemērs, pievienots, jauns ieraksts par personu pēc pievienošanas datu bāzei 14 dienu laikā skatīts 26 reizes. Skatītākais ieraksts 5520 reizes pievienots 2009. gadā.

INFO