Mana pilsēta Balvi, galda spēle
Balvu Centrālajā bibliotēkā
Ligita Pušpure, T. 26513337
Bibliotēku ideju tirgus 2015

KAD?

2012.–2015. gads.

KĀ?

Spēles dalībnieki – mazie Balvu pilsētas iedzīvotāji ceļo pa savu pilsētu, izmantojot karti.

Izgatavoti spēles priekšmeti – liela Balvu pilsētas karte ar 16 pieturām. Metamais kauliņš un ejamie kauliņi, žetoni, jautājumi (par Balvu pilsētas kultūras, vēstures, ģeogrāfiskajiem objektiem), mīklas par savu pilsētu, uz kuriem jāatbild apstājoties kādā konkrētā pieturā.

Puzles – Balvu pilsētas vietas (lai izšķirtu, kura komanda pirmā sāk spēli, jāsaliek puzle ar Balvu skatu un jāpasaka, kas tā ir par vietu Balvos).

KĀPĒC?

Kāpēc tas bija vajadzīgs?

Lai ieinteresētu mazos Balvu pilsētas iedzīvotājus par vietu, kurā dzīvojam, pārbaudītu zināšanas, nostiprinātu piederības sajūtu savai pilsētai.

Kas no tā mainījās?

Pārbaudot zināšanas, atklājās, ka mēs savas pilsētas iedzīvotāji arī daudz ko par savu pilsētu nezinām.

Ko tas mainīja bibliotekāriem?

Informācijas sniegšana savam lietotājam, pielietojot atraktīvākas darba formas, kas ir pieņemamas un interesantas informācijas saņēmējam.